Speed Education - Skräddarsydda utbildningar


Speed Education kan erbjuda dig som kund, anpassade utbildningar inom flertalet områden. Våra utbildare har lång erfarenhet och vana inom sina respektive områden. Utbildningarna bygger vi utifrån era behov och tillhandahålls i Speeds lokaler eller på plats hos er som kund.

 

Nedan följer ett urval på utbildningar inom elektronik, logistik, lean, ledarskap:

 

Elektronik:

- Lödutbildning enl IPC-A-610

- Avsyningsutbildning

- Ytmonteringsutbildning

- Reperationsutbildning IPC 7711/21

- Omcertifieringar

- ESD

 

För mer information kring utbildningar inom Elektronik

kontakta merja.niskanen@speedgroup.se

+46 33 44 47 43

 

Logistik:

- Truckutbildning enl TLP 10 (A,B,C & D) 

- ADR grund 1.3, hantering av farligt gods

- Lastsäkring

- Hjullastare & teleskoplastare

- Travers

- Mobila arbetsplattformar såsom liftar

- Truckkörningstillstånd (lagkrav fr.o.m. juni 2014)

- Chefens ansvar för truckhantering

- Tillbudshantering och säkerhet

- Fallskydd

- Heta arbeten

- Skotta Säkert

 

För mer information kring utbildningar inom Logistik

kontakta jan.fredh@speedgroup.se

+46 (0) 33 722 59 01

 

Lean:

- Leanutbildning bas

- Leanutbildning metoder


För mer information kring utbildningar inom Lean

kontakta urban.G.karvegard@speedgroup.se

+46 (0) 33 722 60 06


 

Ledarskap:

- UGL, utveckling av grupp och ledare

- Presentationsteknik

- Argumentationsteknik

- Förhandlingsteknik

- Svåra samtal

- Retorik

- Train the trainer

- Team & teamutveckling

- Stresshantering

 

För mer information kring utbildningar inom Ledarskap

kontakta ulf.johansson@speedgroup.se

+46 (0) 33 722 60 09