Affärstidningen Näringsliv skriver om Speed.

Publicerat: 28 december 2022

I Affärstidningen Näringsliv nummer 5 2022 figurerar Speed i en artikel. Numrets tema är Viared som företagscenter i Borås, och som ett logistik- och bemanningsföretag med huvudkontor just här, var vi självklart med. Artikelns fokus är hållbarhet och hur Speed arbetar med detta i stort och smått. I grunden ligger vår målsättning att senast 2025 vara CO2-neutrala, vilket kräver att vi arbetar tillsammans med kunder och leverantörer.

Speed levererar ren konkurrenskraft i form av hållbara personal- och logistiklösningar. Det är inte ett renodlat bemanningsföretag, och inte heller ett logistikbolag. Speed är båda delarna och förstärker således erbjudandet genom att vara en heltäckande partner för alla som värdesätter rätt kompetens på rätt plats och leverans av rätt sak i rätt tid.

Som ett modernt och framåtsträvande personal- och logistikföretag ser Speed alltid till hållbarhetsaspekten i varje projekt. Företaget etablerades i Borås av två entreprenörer 2004 och har sedan dess byggt upp en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet.

– Vi levererar konkurrenskraftiga personal- och logistiklösningar, och på köpet får kunderna lösningar som är hållbara och som bidrar till att minska deras miljöpåverkan. Hela vår verksamhet bygger på att leverera riktigt smarta lösningar som gör att våra kunders processer blir så optimala som möjligt, säger Per Jonasson, CFO på Speed.

Jobbar med hållbarhet i stort och smått

En stor del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet bygger på att Speed ska vara helt CO2-neutrala senast 2025. För att nå målet har ett antal strategiska investeringar gjorts under åren, och ännu fler är på gång. En stor investering som gjorts i Viared, Borås, är den stora solcellsanläggningen som Speed har på taket.

Solcellsanläggningen är Nordens största i sitt slag, med 60.000 kvm solceller som togs i drift under 2021. Det är en investering som syns och uppmärksammas tack vare sin omfattning. Dock görs flera andra förbättringsåtgärder i både stor och mindre skala. Ett exempel är investeringen i en ny träkross, som minskar antalet transporter av uttjänt emballage. Ytterligare ett är den stundande upphandlingen av hållbara arbetskläder.

– Vi arbetar för att ständigt minska vår klimatpåverkan och genom våra tjänster hjälper vi samtidigt våra kunder att minska sitt miljöavtryck. Det är enbart i samverkan med våra kunder och leverantörer som vi kan nå våra mål, och därför är det så viktigt att vi får med alla parter i hållbarhetsarbetet, förklarar Camilla Parneving.