Arkiv

Speed Group tecknar 10-årigt hyresavtal med Logicenters.

Speed Group har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Logicenters avseende en logistikanläggning om initialt 38 000 kvm som skall byggas på Nya Viared, strax utanför Borås.

Logicenters kommer att starta byggnationen av Speeds nya logistikanläggning före årsskiftet. Fastigheten som ska stå klar för inflyttning 1 augusti 2018 kommer att ha bästa skyltläge längsmed riksväg 40.

Speed Group är i dag en av de ledande logistikaktörerna i Sjuhäradsbygden och Göteborg.

Vi har just nu en enorm tillväxthastighet, vilket vi är otroligt stolta över, säger Peter Nilsson, CEO Speed Group. Vi har i dagsläget en hög efterfrågan från kunder där vårt behov av logistikyta dramatiskt ökar. Logicenters har lyckats tillgodose inte bara våra behov av mer logistikyta utan också de krav vi ställer på geografiskt rätt placering och ”hållbara” byggnader. Vi ser fram emot ytterligare 10 år som samarbetspartner till Logicenters.

Logicenters är en ledande leverantör av moderna logistikfastigheter i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland med över 1 miljon kvadratmeter logistikyta.

Det är glädjande att en stor logistikaktör som Speed Group väljer att teckna ytterligare avtal med Logicenters. Det stärker vår position på marknaden och vi ser fram emot ett utveckla vårt samarbete tillsammans med bolaget. Vi befinner oss nu i slutstadiet av köpprocessen och räknar med att kunna starta bygget före årsskiftet säger Mattias Kettelhoit, Commercial Head Of Logicenters.

Borås Stad har sedan länge satsat på att främja tillväxten inom logistikområdet i kommunen. Vår offensiva satsning genom att utveckla Viared har rönt stort intresse från näringslivet, säger Anders Glemfelt, Näringslivschef i Borås kommun. Det är mycket positivt att vi på detta sätt skapar förutsättningar för Speed Group, som med sitt starka säte i Borås kan fortsätta att expandera och generera ännu fler arbetstillfällen.

__________________________________________________________________

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA                                      

Peter Nilsson, CEO Speed Group, +46 (0) 704 84 86 43

Matthias Kettelhoit, Commercial Head of Logicenters +46 (0)705 83 44 06

Fakta NREP/

NREP bildades 2005 och har sedan dess startat 11 fonder och byggt upp marknadsledande verksamheter inom fastighetssegmenten modern logistik, self-storage, dagligvaruhandel, studentbostäder och bostäder för medelinkomsttagare. Bolaget har för närvarande ett totalt förvaltat kapital på 3,3 miljarder euro och över 100 anställda på sina kontor i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Oslo och Luxemburg. Logicenters formades av NREP 2015.   Läs mer på Logicenters på www.logicenters.com