Arkiv

Borås-bolaget Speed Group anställer 400 nya medarbetare

Speed Group har en mycket stark tillväxthastighet och expanderar kraftigt både inom logistik- och bemanningstjänster. För att möta marknadens ökade efterfrågan bygger bolaget ny logistikfastighet i Borås och anställer 400 medarbetare.

Speed Groups nya fastighet om 38 000 kvadratmeter på Viared Väst kommer stå klar om en månad och är en del i bolagets tillväxtstrategi.

Med logistikfastigheter i Borås, Göteborg och Stockholm på totalt 140 000 kvadratmeter är koncernens logistikbolag Speed Logistics nu ett av landets största, sett till logistikyta. Utöver den nya fastigheten på Viared Väst expanderar verksamheterna i de befintliga terminalerna tack vare utökat förtroende från bolagets kunder.

För att möta personalbehovet anställer Speed Group 400 nya medarbetare till den egna logistikverksamheten i Borås. 

Vi kommer i början av hösten rekrytera 400 nya talanger som vill vara med och bidra till utvecklingen av framtidens logistik, säger Ann Nilsson, COO bemanning, rekrytering och utbildning.

Speed Groups bemanningsbolag Speed Competence har haft en stark tillväxt under 2018. Under första kvartalet ökade bemanningsverksamheten med 26,9 % jämfört med samma period föregående år medan bemanningsbranschen i västra Sverige växte med 8,4%.

Vi är otroligt stolta över den tillväxtresa vi har och vi ser en fortsatt stark efterfrågan av våra tjänster framåt, säger Ann Nilsson.

Speed Group har sedan starten 2004 fokuserat på att erbjuda flexibilitet till företagen i Sjuhärad genom tjänster inom lager/logistik, produktion, bemanning, rekrytering och utbildning. Bolaget omsätter idag 600 MSEK och sysselsätter ca 1000 personer. Med kärnvärdena kompetens, engagemang och kreativitet i fokus är ambitionen att fortsätta tillväxten och skapa nya jobbmöjligheter för Sjuhäradsborna framåt.

_____________________________

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:                                     

Peter Nilsson, CEO Speed Group, +46 (0) 704 84 86 43