Arkiv

Borås Fältrittklubb: ”En plantskola för framtida kvinnliga ledare”

Borås Fältrittklubb är en av Speed Groups nya sponsortagare – en klubb som tar ett aktivt samhällsansvar med sociala projekt, jämställdhet och miljö i fokus. Vi träffade föreningens VD Sara Eriksson och hållbarhetsexperten och tidigare ordföranden i klubben Jenny Larsson, för ett samtal kring deras prisbelönta samhällsengagemang, sponsringen och hur hästarna kan bidra till välmående hos både barn och vuxna.

- Vi förenar de som älskar hästar, på alla nivåer, säger Jenny. Hästar har en otroligt välgörande effekt i vårt stressade samhälle. För många blir det ett andrum, i ett annars hektiskt liv. Man tänker inte på något annat på hästryggen, utan man är verkligen i stunden; här och nu.

Borås Fältrittklubb är en ideell förening med verksamhet inom ridskola, tävling och utbildning. Klubben har tre ridhus med tillhörande stall, cirka 35 egna hästar och omkring 550 medlemmar.

- Vi har väldigt många engagerade medlemmar. Det är lite speciellt när det gäller hästar, jämfört med andra idrotter. Det är inte bara att rida, utan det är så mycket mer, runtomkring, säger Sara.
- Stämningen är det jag är mest stolt över, när man kommer in på klubben och ser aktiviteterna och engagemanget, det är verkligen en positiv miljö att vistas i.

Prisbelönta sociala projekt
Borås Fältrittklubb driver ett antal olika sociala projekt där man jobbar med allt från integration till olika psykiska och känslomässiga utmaningar hos barn och unga.

- För oss har det varit en viktig strategisk fråga att vara en aktiv samhällsaktör där hållbarhet och jämställdhet skulle stå i fokus, säger Jenny. Våra sociala projekt är en viktig del av det, jag ser en enorm potential i projekten.

- Vi har ett ganska omfattande samarbete med Södra Älvsborgs Sjukhus barn- och ungdomspsykiatri där vi tillsammans arbetar i projekt med barn och unga med olika utmaningar, ex. ätstörningar, autism och selektiv mutism, säger Sara.

Selektiv mutism är en stark talängslan som visar sig som en ofrivillig låsning som gör det omöjligt för den drabbade att prata i vissa situationer eller miljöer. Som ett komplement till traditionell terapi, används hästar på Borås Fältrittklubb som terapistöd för unga med selektiv mutism.

- De som kommer till oss har känslomässiga utmaningar. I stallet är det lugnt och tyst, och det är fantastiskt hur den trygga miljön får barnen att öppna sig, säger Sara. Hästarna och ridningen har verkligen en tydlig behandlande effekt för barn och unga med psykisk ohälsa.

Ett stort ögonblick i projektet var när en av flickorna med selektiv mutism uttalade sig i radio kring hästarna och ridningen. För klasskompisarna blev det första gången de hörde flickans röst.

- Det var helt fantastiskt, säger Jenny. Bara det ögonblicket, den händelsen, gör det värt allt arbete och slit.

Projektet kring selektiv mutism har belönats med ATG Drömfond 2018 och föreningen tilldelades då 150 000 kr för att kunna fortsätta att hjälpa fler barn och unga framåt. Men det är inte det enda priset Borås Fältrittklubb tilldelats under 2018. Klubben fick även motta utmärkelsen ”Årets idrottsförening” i Borås samt Västra Götalandsregionens ”Folkhälsopris” för sina särskilda insatser för att förbättra folkhälsan genom samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin i Borås.

Borås Fältrittklubb har även ett samarbete med Borås Stad där man tillsammans driver en fritidsgård på Borås Ridhus ett par dagar i veckan.

- Genom vår fritidsgård driver vi sociala projekt med olika skolor och andra fritidsgårdar, där barn och ungdomar får komma hit och stifta bekantskap med hästarna, säger Sara. Syftet kan vara allt från integration till att skapa nya förutsättningar för relationsbyggande med elever som på olika sätt har det svårt i skolan.

- Vi har tagit initiativ till alla projekten, vi tycker att det är jättekul och viktigt. Men det kräver en engagerad motpart, som har tid och möjlighet att ställa upp med tiden, fortsätter Sara.


Fokus på jämställdhet
Jämställdhet är en viktig fråga för Borås Fältrittklubb. Klubbens vision är att vara en förebild inom svensk ridsport, både vad det gäller miljö och jämställdhet. Borås Fältrittklubb var en av de första ridskolorna i Sverige som miljödiplomerades och klubben arbetar aktivt för att få in fler killar i ridsporten, som annars är ganska kvinnodominerad. När det kommer till chefer och ledare ute i näringslivet är män överrepresenterade, något som man ser potential till att kunna balansera genom kvinnorna inom ridsporten.

- Ridsporten är en plantskola för framtida kvinnliga ledare, säger Jenny. Tjejerna som är här blir väldigt modiga, initiativtagande och ansvarstagande. Det finns forskning som visar på just det, att kvinnor som jobbar i stall och inom hästrelaterad verksamhet utvecklar entreprenörs- och ledaregenskaper som de får nytta av i arbetslivet, fortsätter Jenny.

- Att ligga i framkant vad gäller jämställdhet, miljö och hållbarhet är viktigt för oss, vi vill stå för något bra och bidra till samhället. Det är självklart även en viktig grund för att hitta sponsorer, säger Jenny. - Vi vill få företag att tänka till kring hur man fördelar sin sponsringsbudget.

- För oss som ideell förening är sponsringen otroligt viktig. Tidigare har sponsringen främst varit kopplad till tävlingar. Nu har vi ett bättre upplägg där vi får stöttning som förening och därmed kan fördela pengarna på ett bättre sätt, till verksamheten i stort och till våra projekt, säger Sara.

- Att sponsra oss på Borås Fältrittklubb är ett sätt för företag att stå upp för en mer jämställd sponsring. 90 % av våra medlemmar är tjejer och kvinnor. Historiskt har mansdominerade sporter fått i princip all sponsring – att stötta ridsporten är ett ypperligt sätt att sponsra en idrott där det finns många kvinnor och därmed bidra till en mer jämställd sponsring, säger Jenny.

 

”Alla är välkomna hit”
Borås Fältrittklubb är med sina 550 medlemmar som är mellan 5 år och 60+ en förening med stor bredd och tillgänglighet för alla. Ridskolan är kärnverksamheten, men klubben har även en tävlingsdel och medlemsstall. Anläggningen, Borås Ridhus, är tillgänglighetsanpassad och är öppen för allmänheten.

- Även om man inte rider här är man alltid välkommen hit! Det är bara att ta på en hjälm och gå ner i stallet och träffa hästarna. Vi har ställvärdar som tar emot, om man känner sig osäker, säger Jenny.
- Dessutom har vi prova-på-ridning på lördagar för både barn och vuxna, så vill man testa en helt fantastisk sport är man varmt välkommen till oss, avslutar Jenny och Sara.