Arkiv

Bygget av Speed Groups nya logistikanläggning är igång

Nu har de första spadtagen tagits på byggnationen av Speeds nya 38 000 kvm stora logistikanläggning på Viared Väst i Borås. Fastigheten som ska stå klar för inflyttning 1 augusti 2018 kommer ligga väl synligt längsmed riksväg 40.

Peter Nilsson, Matthias Kettelhoit (Logicenters), Jan Lindberg (Logicenters) och Daniel Göök (Borås Stad) har i dagarna träffats för att konstatera att allt flyter på enligt plan och om bara några veckor så kommer stommen att resas.

Vi ser fram emot att följa byggnationen under det närmsta halvåret.