Arkiv

Hållbarhetsrapport 2018

I dagarna släpptes Speed Groups hållbarhetsrapport avseende 2018. ​Rapporten utgår från bolagets fyra fokusområden, vilka är Miljöanpassad verksamhet, Hållbar organisation, God affärsetik och starka värderingar samt Samhälle och social sponsring.

Hållbarhet är viktigt för Speed Group, både för att det är en grundsten i att vara en ansvarsfull arbetsgivare, men också för att det är värdeskapande. Speed Groups hållbarhetsarbete utgår från våra kompetenta medarbetare som utgör grunden för vårt kunderbjudande; ”Flexibilitet i volym och verksamhet”.

Läs Speed Groups Hållbarhetsrapport 2018. Trevlig läsning!