Arkiv

Huvudkontoret på ny adress

Speed Groups huvudkontor i Borås flyttar till Prognosgatan 12 i Viared, Borås, måndagen den 18 november. Den nya besöksadressen är:

Speed Group
Prognosgatan 12
504 64 Borås

Besökare till huvudkontoret parkerar närmast på Parkering A.


Box-/postadressen är densamma som tidigare; Speed Group, Box 755, 501 13 Borås.