Arkiv

Speed Group förvärvar rörelsen i LogistikPalatset Borås AB, som ett steg i företagets expansionsstrategi

Speed Group förvärvar rörelsen i LogistikPalatset Borås AB

LogistikPalatset Borås AB startade 2004 och är en flexibel logistikaktör med ett högt kundfokus, vilket kommer passa väl in i Speed Groups logistikverksamhet. LogistikPalatset omsätter idag ca 20 miljoner kronor, sysselsätter 8 personer och förfogar över ca 15 000 m2 lageryta.

LBC Borås AB tog över LogistikPalatset Borås AB 20 oktober 2014. LBC:s affärsidé var då att erbjuda sina kunder en helhetslösning av både tredjepartslogistik och transport, som oftast går hand i hand. LBC Borås AB är nu i en expansiv fas inom transport- och maskintjänster och har därför tänkt om och valt att avyttra rörelsen i LogistikPalatset Borås AB till Speed Group AB för att istället fokusera på sin kärnverksamhet.

”Det känns tryggt att lämna över verksamheten till Speed Group, som är en erfaren och kompetent aktör inom tredjepartslogistik”, säger Martin Falck, VD LBC Borås AB. ”Vi vet också att Speed Group står för långsiktighet både vad gäller affären med sina kunder och gentemot sin personal, vilket betyder att vi vet att LogistikPalatsets kunder och personal hamnar i goda händer”, fortsätter Martin Falck.

”Vi är otroligt nöjda över förvärvet, vilket kommer stärka vår position som den ledande logistikaktören i Sjuhäradsbygden”, säger Peter Nilsson, CEO Speed Group. ”Detta är ett naturligt steg i företagets expansionsstrategi”, fortsätter Peter. 

Speed Group har sedan 2015 en majoritetsägare i form av Ratos. Speed Group omsätter 600 MSEK och har ca 1 000 anställda.

 

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 

 

Peter Nilsson, CEO Speed Group, peter.nilsson@speedgroup.se , +46 (0) 704 84 86 43