Arkiv

Speed Group och Nefab ingår samarbete

Nefab Group AB (Nefab) och Speed Group har tecknat ett samarbetsavtal. Målet med samarbetet är att kombinera förpacknings- och logistikexpertis för att erbjuda kunder en utökad service inom Sverige likväl internationellt.  

Nefab är verksamma globalt och erbjuder kompletta förpackningslösningar som reducerar kunders totalkostnad och miljöpåverkan. Speed Group erbjuder flexibla lagertjänster med snabba integrationslösningar oavsett system, balans av svängningar i volym, smarta distributionslösningar och affärsdrivande uppföljningar.

Samarbetet kommer att ge kunder tillgång till både skräddarsydda förpackningslösningar och logistikexpertis som möjliggör att ha rätt produkt, på rätt plats, vid rätt tillfälle. Tillsammans kommer Nefab och Speed Group kunna erbjuda sina kunder optimerade flöden och förpackningslösningar som gynnar kundernas kostnader och miljöpåverkan.

“För att reducera våra kunders totalkostnad genom logistikkedjan behöver vi analysera och optimera både deras förpackningslösningar och deras logistikflöden. Tillsammans med Speed Group kan vi erbjuda mervärde till våra nuvarande och kommande kunder.” säger Staffan Pehrson, President and CEO Nefab Group AB.

“Genom att kombinera Speed Groups kunskap med Nefabs internationella plattform och förpackningsexpertis kommer vi att kunna tillhandahålla en utökad service till våra kunder i Sverige och internationellt” säger Peter Nilsson, CEO Speed Group AB

____________________________________________________________________

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Peter Nilsson, CEO Speed Group AB, peter.nilsson@speedgroup.se , +46 (0)704 84 86 43

Staffan Pehrson, President & CEO Nefab Group AB, staffan.pehrson@nefab.com ,

+46 (0)771 590 000

 

Fakta om Speed Group:

Speed Group grundades 2004 och har nu ca 1000 medarbetare och omsätter ca 600 MSEK. Speed Group är etablerade i sydvästra Sverige med huvudkontor i Borås. Den 1 september 2015 blev Ratos formellt majoritetsägare i bolaget.

Speed Group är en fullservicepartner med kompletta lösningar där företaget balanserar sina kunders verksamheter genom att erbjuda lager, logistik, produktion, bemanning och rekrytering. För mer information om Speed Group, besök vår websida speedgroup.se

Fakta om Nefab 

Nefab, grundat 1949, erbjuder kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner med fokus på telekom-, energi-, flyg-, fordon- och medicinteknisk industri. Nefab har omkring 2 400 medarbetare i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 3,3 miljarder SEK. Ägare av koncernen är Familjen Nordgren/Pihl och FAM AB. För mer information om Nefab, välkommen in på www.nefab.com