Arkiv

Speed Group säljer Speed Production

Ägarna och styrelsen till Speed Group har fattat beslut om att sälja Speed Production AB. Köpare är Inission Borås AB.

Anledningen till försäljningen är en renodling av Speed Groups tjänsteerbjudande där fokus kommer att ligga på logistik samt bemanning, rekrytering och utbildning.

Datum för försäljning och övertagande är 2018-10-03.

Frågor rörande försäljningen hänvisas till:

Peter Nilsson, CEO Speed Group AB, +46 33 722 04 51,  peter.nilsson@remove-this.speedgroup.remove-this.se