Arkiv

VD Peter Nilsson lämnar Speed Group

Peter Nilsson lämnar sin roll som VD för Speed Group. Bolagets CFO Anders Appelqvist har utsetts som tillförordnad VD tills permanent VD har rekryterats.

Avgående VD Peter Nilsson var initialt en del av Speed Groups styrelse innan han hösten 2016 tog över rollen som VD. Peter lämnar nu bolaget och Anders Appelqvist, idag CFO på bolaget, har utsetts som tillförordnad VD. Anders tillträder omgående och rekryteringsprocessen för en permanent ersättare har påbörjats.

– Peter har under sin tid som VD bidragit till att Speed Group haft en stark tillväxt. Under Peters ledning har bolaget blivit en nationell leverantör av logistiktjänster genom förvärvet av Samdistribution i Stockholm. Vidare blev bolaget den första tredjepartslogistikern (3PL) i Norden med en Autostore-anläggning. I samband med att Speed Groups fokus nu skiftas från tillväxt till konsolidering och lönsamhetsstärkande åtgärder i kundportföljen, lämnar Peter bolaget och Anders tillträder som tillförordnad VD, säger Ingvar Nilsson, Styrelseordförande Speed Group.


För mer information kontakta:
Ingvar Nilsson, Styrelseordförande Speed Group, 070-669 82 85