Det går att hitta klimatsmarta transportlösningar.

Publicerat: 20 februari 2024

I en värld där klimatfrågan ständigt växer i betydelse, står transportsektorn inför en monumental utmaning. För Speed utgör just sålda transporter den största klimatmässiga påverkan. Utan logistikflöden stannar världen så vi måste hitta framtidssäkra klimatsmarta transporter och transportlösningar. Det är ingen lätt uppgift, men det finns nyskapande tankesätt och ljusglimtar som gör att vi kan hitta en väg mot en mer hållbar och ansvarsfull framtid.

Tansporter står för en stor del av utsläppen

En del i Speeds tjänsteutbud är Transport Management, där vi hjälper våra kunder genom att upphandla, boka, övervaka och följa upp sina transporter. Vår ambition är att alltid hitta och erbjuda marknadens bästa frakter och vi har därför relationer med de flesta fraktbolag. Det är i den här verksamheten som Speeds största klimatpåverkan kan härledas till och där vi i värdekedjan har vår absolut största klimatutmaning. Vi arbetar redan idag med att erbjuda klimatsmarta alternativ, men de flesta transporter sker ändå med fossildrivna fordon, eftersom alternativen oftast innebär en högre kostnad för kunden.

Det händer mycket och snabbt på transportsidan

Glädjande är att det händer mycket inom transportsektorn och ansträngningar för att få ner branschens klimatavtryck görs hela tiden. Utvecklingen av eldrivna lastbilar går nu fort och här är vi övertygade om att infrastrukturen kommer att förändras inom kort. Vi har som strategi att ha solcellsanläggningar på våra större lageranläggningar och här vill vi ta tillvara egenproducerad el och bygga en laddinfrastruktur som kan stötta den utvecklingen. Att kunna ladda lastbilen medan man lassar eller lossar sitt gods är en konkurrensfördel vi på sikt kommer kunna erbjuda om allt går i lås.

Vi jobbar för att hitta klimatsmarta transporter

För att minska utsläppen redan idag har vi framför allt två vägar att gå. Den ena är att övertyga kunden att välja en klimatsmart lösning. Här finns i princip lika många alternativ som det finns transportörer och det kan handla om allt ifrån att kompensera genom att plantera träd till att välja transportalternativ med eldrivet fordon. Här gör vi ett stort arbete och för dialoger med såväl transportörer som kunder för att hitta den optimala lösningen för alla parter – inklusive miljön. Till syvende och sist blir dock tyvärr oftast priset den avgörande faktorn för vilket alternativ kunden väljer.

Det andra vi jobbar stenhårt med är att optimera transporterna det vill säga att hitta smartare vägar att gå. Det kan till exempel handla om att samlasta transportflöden från flera kunder för att på så sätt få ner det totala antalet transporter och minska varje transports klimatbelastning. Ett annat sätt är att utvärdera möjligheter att konsolidera en kunds flöden till färre dagar i syfte att få ner antalet skeppningar och optimera mängden gods per transport. Här finns mycket att göra och mycket av vårt jobb går ut på att hitta den smartaste och mest effektiva lösningen.

Speed har hittat lösning för klimatsmarta transporter för HL Display

HL Display sänker klimatavtrycket med 90%

HL Display förser butiker och dagligvaruhandel över hela världen med butiksdisplaylösningar. Inköpt materiel är där bolaget har störst klimatpåverkan, men även transporter står för en betydande del. Man har som mål att sänka utsläppen i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål och då är en viktig insats att hitta klimatsmarta transportlösningar. Det gör HL Display tillsammans med Speeds Transport Management team, som för ett specifikt transportflöde har sänkt bolagets utsläpp med 90%!

”Det handlar om transporter från vår anläggning i Sundsvall till transporthuben i Nässjö, ett flöde som Speed nu styrt om åt oss till att istället för lastbil gå med tåg. Totalt ersätter vi drygt 200 trailers per år med järnvägsbaserad transport vilket gör att vi sänker utsläppen med 90%! Dessutom har vi sänkt våra kostnader utan att behöva göra avkall på kvalitet och precision. Det är verkligen otroligt bra! För oss är det är värdefullt med en partner som inte bara kan hjälpa oss operationellt utan även bidra till att vi når våra klimatmål. Nu ser vi fram emot att se över ytterligare transportflöden för att hitta mer hållbara lösningar även för dessa”, säger Jonas Marking, Hållbarhetschef på HL Display.

HL Display sänker sina utsläpp för en transportslinga med 90%!

”Vi har sänkt de här utsläppen med 90% vilket är otroligt bra!”

Jonas Marking, Hållbarhetschef HL Display

Vi löser klimatutmaningen tillsammans i värdekedjan

Utan logistikflöden och transporter stannar världen. Visst vill man väl alltid att miljösteg ska tas oftare och snabbare, och vi har mycket kvar att göra inom transportområdet. Som vanligt kan vi inte göra det själva utan vi måste hitta lösningar för klimatsmarta transporter i nära samarbete med såväl kunder som leverantörer. En utmaning vi tar oss an med en positiv inställning och ett gott hopp om framtiden.

Klimatsmarta transporter är framtidens lösning