Certifieringar och tillstånd - för din trygghet.

För att du som kund och medarbetare ska kunna känna dig trygg med oss som samarbetspartner och arbetsgivare, har vi en rad certifieringar och tillstånd. Vissa är obligatoriska, andra har vi bara därför att vi bryr oss lite extra. Det här är dokument som bekräftar det kvalitetsarbete vi bedriver i alla led och att vår verksamhet är säker.

Logistik.

Vår logistik- och lagerhantering är certifierade och har tillstånd inom flera områden.

BemaNning & Rekrytering.

Även vår rekryterings- och bemanningsverksamhet är certifierad.

  • ISO 9001:2015 och 14001. Kontaktperson Anneli Egman.
  • Almega Auktoriserat Bemannings- & Rekryteringsföretag. Kontaktperson Anneli Egman.

Utbildning.

När det gäller vår utbildningsverksamhet bedriver vi den certifierade inom ett flertal områden och har de tillstånd som krävs.

Uppförandekod, Kvalitet- & Miljöpolicy

Speeds Uppförandekod (pdf)

Speeds Kvalitetspolicy (pdf)

Speeds Miljöpolicy (pdf)

Speed har certifieringar & tillstånd för att du ska kunna känna dig trygg

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig med dina logistik- & personalutmaningar?