VI PRESENTERAR STOLT: HÅLLBARHETSRAPPORT 2022.

ingen kan göra allt. men alla kan göra något.

Speeds Hållbarhetsrapport 2022 är en publikation vi är stolta över. Den beskriver det engagemang vi har och de satsningar vi gör för hållbarhetsfrågorna.

Skicka mig gärna ett ex. av Speeds Hållbarhetsrapport 2022.

  ”stora kliv mot CO2-neutralitet.”

  2021 innebar en kraftig tillväxt för Speed och
  nu konstaterar vi med glädje att 2022 blev än
  bättre, omsättning såväl som vinst. Våra kunder
  ger oss allt större förtroenden vilket vi är väldigt
  tacksamma för och stolta över.

  Under 2022 har vårt arbete med hållbarhet tagit stora
  steg framåt och att vinna Stora Hållbarhetspriset
  blev ett fantastiskt kvitto på att vi är på rätt väg. Vi
  har under hela året haft vår nya solcellsanläggning
  i Borås i drift vilket genererat 3.006.156 kWh 100%
  förnybar el till både oss själva och till vår närhet genom att vårt elproduktionsöverskott tillförs elnätet. Vår plan med att vara CO2-neutrala i vår logistik- och
  bemanningsverksamhet år 2025 ser ut att kunna infrias.

  Vi har till följd av materialbrister och förseningar
  i leveranskedjor inte kunnat infria våra planer att
  upphandla solcellsanläggningar för våra verksamheter i Göteborg och Stockholm men vi kommer att kunna slutföra dessa under 2023.
  Vårt långsiktiga strategiska arbete med att bredda vår kundbas har gett fint resultat under 2022 där vi välkomnat ett trettiotal nya kunder inom flera olika branscher.

  Förvärv är en viktig del av vår långsiktiga plan och under hösten förvärvades Scandi Terminal AB, ett välskött bolag i Stenungsund inom området bulklogistik. Med detta förvärv breddade vi både vårt tjänsteutbud och fick en större geografisk närvaro i Sverige. Bolaget ligger väl framme vad gäller sitt hållbarhetsarbete och har installerade solceller sedan tidigare i syfte att reducera CO2-utsläpp. Vi ser fram emot Scandi Terminals kommande utveckling inom Speed.

  Under året har vi bytt ut alla poolbilar till rena elbilar vilket känns mycket positivt. Därutöver har all tillsvidareanställd personal erbjudits förmånscyklar i syfte att befrämja cykelåkande före bilkörning. Detta är två initiativ som ska bidra till att vi når CO2-neutralitet senast 2025.

  Arbetet med att öka digitaliseringen inom koncernen har fortskridit enligt plan och är också en viktig beståndsdel i att minska vårt klimatavtryck. Exempelvis har vi på försök testat en AI-robot som genomför en digital första intervju kopplat till vårt enorma inflöde av jobbansökningar, där alla får möjlighet till en intervju.

  Tyvärr drabbades vi av ett allvarligt IT-angrepp under
  hösten vilket orsakade stora problem i vår verksamhet. Genom ett fantastiskt arbete av vår personal, ITkonsulter, IT-leverantörer och våra kunder kunde vi reducera problemen. Redan efter ett par veckor var hela verksamheten uppe i full drift och hade därefter minimal inverkan på våra kunders flöden. Jag vill rikta ett stort tack till alla berörda för dessa utomordentliga insatser.

  Med ett fantastiskt 2022 i ryggen är vi starkare än någonsin och ser med tillförsikt fram emot kommande utmaningar under 2023!

  Jesper Andersson, vd Speed