VI PRESENTERAR STOLT:
SPEEDS HÅLLBARHETSRAPPORT 2023.

ingen kan göra allt. men alla kan göra något.

Speeds Hållbarhetsrapport 2023 är en publikation vi är stolta över. Den beskriver det engagemang vi har och de satsningar vi gör för hållbarhetsfrågorna.

Skicka mig gärna ett ex. av Speeds Hållbarhetsrapport 2023.

  ”Vi når klimatneutralitet redan 2023,. ”

  När vi satte målet att vara klimatneutrala senast 2025 kändes det väldigt tufft att nå, men vi ville verkligen utmana oss själva. När vi nu summerar 2023 är det fantastiskt roligt att kunna säga att vi når målet redan nu! Jag är så stolt över alla Speedare som bidrar till detta genom idéer och på det sätt de jobbar. Vi har verkligen gjort det här tillsammans. Självklart bidrar vår solcellsanläggning mycket, men vad jag är mest stolt över är alla lite mindre initiativ som tas ute i verksamheten. Det är allt ifrån mer hållbar tvål och tunnare krympfilm till digitala följesedlar istället för tryckta. Många bäckar små gör verkligen stor skillnad. Även om vi nu tillåter oss att vara stolta och glada över att vi når målet, gör vi det med ett stort mått av ödmjukhet. Vi vet att det är en status som kommer att utmanas och förmodligen kommer att vara tuff att bibehålla. Men jag kan garantera att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att lyckas. För oss är våra klimatansträngningar självklara och en solidarisk handling för att trygga framtiden för kommande generationer. Vi vet också att den här aspekten blir viktigare och viktigare, både för kunder när man väljer leverantör och för medarbetare som överväger arbetsgivare. Här har vi en otroligt stark position som vi ständigt jobbar vidare på att stärka. Det är en del i vårt DNA.

  Speeds hållbarhetsarbete spänner förstås även över den sociala dimensionen. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och vi jobbar för att alla ska känna arbetsglädje, vara engagerade och trivas. Det känns otroligt gott i hjärtat att vårt eNPS-värde, som är det vi använder för att mäta hur nöjda våra medarbetare är, under året ökar med 27 enheter. Detta under ett år som vi alla vet har varit ytterst utmanande med oroligheter i världen och ekonomiska förutsättningar som försatt marknader mer eller mindre ur spel. Våra kunders volymer har minskat vilket påverkat vår

  verksamhet och gjort att omsättning och resultat för 2023 är lägre än året innan. Som en konsekvens har vi dessvärre varit tvungna att säga upp en del personal. Vi har ändå lyckats teckna ett flertal nya kundavtal, vilket bådar gott inför framtiden. När konjunkturen väl vänder kommer vi stå väl rustade.

  Uppmärksamheten kring vårt hållbarhetsarbete tog ordentlig fart efter att Speed i januari 2023 utsågs till vinnare av ”Stora Hållbarhetspriset 2022”. Priset delas ut till företag i Borås som gjort hållbarhetsarbetet till en naturlig och integrerad del av sin verksamhet. Under året har vi varit inbjudna till ett flertal evenemang i olika sammanhang med olika målgrupper, för att prata om vad det är som gör att vi lyckas med vårt hållbarhetsarbete. Syftet har varit att inspirera andra företag och det hoppas jag verkligen vi lyckats med.

  Vår hållbarhetsresa fortsätter med stora och små initiativ. Tyvärr har leveransförseningar gjort att batterilagringen till vår solcellsanläggning i Borås inte är på plats än, men nu är den äntligen på väg och kommer kunna tas i bruk i början av 2024. Vi har också tagit kliv framåt i diskussioner med fastighetsägarna om installationer av solcellsanläggningar i både Stockholm och Göteborg. Förhoppningsvis har vi påbörjade installationer under 2024. Vi kikar också på hur infrastrukturen för framtidens logistik ser ut och hur vi kan anpassa oss för att möta den. Det händer mycket spännande nu, framför allt på transportsidan, vilket är efterlängtat och nödvändigt för att vi tillsammans ska nå våra globala klimatmål.

  Med hopp om ett fint och hållbart 2024!

  Jesper Andersson, vd Speed