Speed uppförandekod.

Vår uppförandekod beskriver hur vi beter oss

Speed är en stor arbetsgivare med medarbetare både på egna siter och ute hos våra kunder. Vår uppförandekod beskriver hur vi beter oss mot varandra och andra och våra etiska riktlinjer. Målet är att våra kärnvärden – Kreativa, Kompetenta och Engagerade ska genomsyra hur vi agerar i varje given situation och vara väl förankrade i vår företagskultur hos medarbetare både internt och externt.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här.

Vill du komma i kontakt eller har frågor om vår uppförandekod?