Sustainable Staffing – våra hållbarhetslöften.

Sustainable Staffing - en garanti för säker och trygg bemanning

Sustainable staffing – garantin för säker & trygg bemanning.

De delar av vår verksamhet som är lite extra hållbara har vi märkt Sustainable Staffing – en garanti för säker och trygg bemanning. Det är en miljömärkning som garanterar att du får en personallösning som lever upp till högt ställda krav, med det bästa för människa och miljö för ögonen.

Kraven utvärderas årligen, att de efterlevs och att kravnivåerna är tillräckligt höga. Vi gillar ju att utmana oss själva. Märkningen garanterar som lägst de kravnivåer som beskrivs nedan.

Verksamheten minskar årligen sina utsläpp av växthusgaser

I linje med 1,5 graders målet.

Verksamheten minskar årligen som minst 6,7% av sina utsläpp av växthusgaser i Scope 1-2-3, i linje med 1,5 gradersmålet. De delar som återstår kompenseras för till fullo.

Vi skapar möjligheter till anställgning.

Fler i arbete.

Vi arbetar för att skapa möjligheter till anställning och självförsörjning hos människor som av olika anledningar har större utmaningar att hitta ett arbete.

Kvalitet och återbruk är viktigt för oss

miljövänliga Arbetskläder.

Ett miljömässigt hållbart plagg är ett som nyttjas under lång tid med bibehållen kvalitet. Därför är kvalitet och återbruk viktigt för oss. Vi reparerar trasiga kläder så långt det är möjligt. Minst 25% av grövre kläder som våra konsulter nyttjar ska vara återbrukade. Så fort det finns alternativ ska vi gå över till arbetskläder tillverkade av ekologisk bomull och återvunna fibrer.

El driver samtliga våra tjänstebilar

VÅra person-transporter är hållbara.

El driver samtliga våra tjänstebilar. Vi gör också vårt yttersta för att uppmuntra våra medarbetare att pendla hållbart genom att samåka, åka kollektivt eller cykla.

Att motverka diskriminering är något vi jobbar aktivt med

Vi Arbetar mot diskriminering.

Att motverka diskriminering är något vi jobbar aktivt med när vi rekryterar – alla har samma chans och bedömningar sker enbart utifrån kompetens och lämplighet. Även medarbetare hos oss kan vara trygga i att vi har nolltolerans mot diskriminering.

Vi hjälper unga som har ruggare att klara skolan

Vi hjälper unga att klara skolan.

Vi utbildar inte bara våra medarbetare utan stöttar även aktiviteter som hjälper barn och unga som har det lite tuffare att klara skolan. Att säkra morgondagens generationer är hållbarhet för oss.

This site is registered on wpml.org as a development site.