Vi vill göra rätt.

Som medarbetare hos oss på Speed har du en viktig roll. Misstänker du att något som strider mot de etiska riktlinjerna ska du slå larm. På så sätt får vi möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Vill du läsa mer om våra etiska riktlinjer finns de beskrivna i vår uppförandekod.

I första hand uppmanar vi dig att tala med din chef. Vill du inte vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. En tjänst som vår externa part WhistleB hanterar. Vi rekommenderar att du rapporterar från en enhet som inte är knuten till vårt interna nät.

Här hittar du mer information:

WhistleB är en global leverantör av visselblåsartjänster. De hjälper kunder som oss på Speed att skapa säkrare och mer transparenta arbetsmiljöer. Tjänsten vi erbjuder våra medarbetare säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. De sparar inte IP-adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Det är därför inte möjligt för någon att spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och endast utpekade individer kan dekryptera dessa. Inte heller WhistleB kan dekryptera och läsa rapporter.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här.

Visselblåsartjänst - kontakta oss