Logistik kan vara komplext – och enkelt.

flexibla LOGISTIKLösningar på komplexa utmaningar.

En logistiklösning är så mycket mer än att flytta något fysiskt från punkt A till B. Det handlar mer om kunskap att planera, leda och implementera olika materialflöden så snabbt, effektivt och hållbart det går. Dessutom ofta kopplat till resurs- och informationsflöden. Bryter vi ner det till de områden vi arbetar inom handlar det om inleveranser, kvalitet och miljö, lagring och lagerhantering, utleveranser och produktionsnära tjänster men också om kundservice och ekonomitjänster. Vi är en fullfjädrad 3PL-aktör som tar hand om hela eller delar av din logistik.

En lagerplats eller en total logistiklösning? Du väljer.

Med över 200.000 kvadratmeter lageryta är det en smal sak att erbjuda en säker och modern lagerplats. Men styrkan i vårt erbjudande ligger i flexibiliteten i det runt omkring – snabba integrationslösningar oavsett system, balans av svängningar i volym, smarta distributionslösningar och affärsdrivande uppföljningar.

Vårt erbjudande kan enklast sammanfattas i ett ord – flexibilitet. Anledningen är enkel: våra kunder agerar på marknader som präglas av snabbhet och föränderlighet och som kräver anpassningar och kundunika lösningar i alla led. Därför är det just sådana lösningar på logistik vi erbjuder. Oavsett om du vill lagra några pall eller att vi ska bli din fullfjädrade 3PL-partner.

  • Får du inte plats – använd oss som externt lager
  • Hinner du inte med – använd oss som resurs, antingen i dina lokaler eller i våra
Jesper Andersson Affärsutvecklingschef Logstiklösningar

”Våra kunder agerar på Marknader där snabbhet, föränderlighet och kundunika logistiklösningar krävs, i alla led.”

Jesper Andersson, VD Speed

Logistiklösning tjänst – Inleveranser.

Inleveransplanering.

Vi hanterar inleveransaviseringar från dina leverantörer samt slotbokning för transportörer.

Transportadministration.

Vi kan boka transporter på dina fraktavtal och kontrollera transportfakturor.

Transporter.

Vi erbjuder frakter på våra egna fraktavtal.

Tulladministration.

Vi kan ta hand om all redovisning och administration, kopplat till införsel av varor från EU eller tredjeland. Vi sköter dessutom administrationen för tullfrilagring.

Containerupplag.

Vi mellanlagrar containers hos oss, så slipper du dyra fakturor från hamnen.

Underleverantörslager.

Vi hanterar din underleverantörs lager och gör det tillgängligt som om det vore ditt egna (consignment stock).

Avvikelserapport och analys.

Vi registrerar dina underleverantörers avvikelser och sammanställa analysen i rapporter.

Logistiklösning Tjänst – Lagring & lagerhantering.

Lagring.

Alla våra lager är rumstempererade och är tolv meter höga. Vi erbjuder lagring och plock från hylla, rullfack, Autostore, pall, bulk, fristapling och utomhuslagring.

Godsmottagning.

Vi mottagningsregistrerar ditt gods så att vi vet att det anlänt. Vi gör kvalitets- och kvantitetskontroller, registrerar avvikelser, samt kan märka om och palla om efter behov. Efter slutlig godsmottagning gör vi godset tillgängligt för försäljning eller karantänshanterar det tills du frisläpper godset.

Infattning och påfyllnad.

Efter att godset är mottaget och frisläppt infattar vi godset på första lagerplats. Om första lagerplats är en buffertplats sköter vi påfyllnad till plockplats. Infattning och påfyllnad sköts av truckförare i multicykler via truckterminal. Allt för att vara så effektiv som möjligt.

Plock.

Vi släpper dina order till plock i form av plockvågor. Plocket hanteras i plockslingor med plocktruck, plockvagn eller via Autostore. Vi använder truckdator, scanners eller röstplock för att säkerställa kvaliteten.

Pack.

Vi packar dina varor i ändamålsenliga förpackningar i enlighet med instruktion. Har du behov av specialförpackning har vi eget snickeri. Vi har lösningar för både packautomation och manuellt pack. Vi har också erfarenhet av specialförpackning i form av fuktighetsbeständig förpackning. Dessutom kan vi erbjuda förmånliga priser på förpackningsmaterial, samt har kanban-lösningar tillsammans med leverantör.

Utlastning.

Vi kan mellanlagra dina produkter i väntan på skeppning. I samband med skeppning skriver vi ut erforderliga fraktdokument och följesedlar samt sänder bokning till transportör. Vi hanterar även lastning av fordon samt specifik positionslastning om så önskas.

Cross-docking.

Vi erbjuder lösningar där vi konsoliderar redan färdigpackade produkter från leverantör med vårt plock och pack och skeppar som en leverans.

Returhantering.

Vi hanterar dina returer oavsett om det är från privatpersoner eller företag. Efter kvalitetskontroll gör vi produkterna tillgängliga för försäljning. Vi kan också sköta skrotning eller återvinning av produkterna.

Kampanjhantering.

Vi sköter dina kampanjer i form av projekt och för att främja effektivitet och kapacitet säkerställer vi att produkterna i kampanjen finns tillgängliga på temporära kampanjtorg.

LOGisTiklösning TJÄNST – Utleveranser.

Utleveransplanering.

Vi hanterar utleveransaviseringar till dina kunder samt slot-bokning för transportörer.

Transportadministration.

Vi kan boka transporter på ditt fraktavtal samt kontrollera transportfakturor.

Transporter.

Vi kan erbjuda frakter på våra egna fraktavtal.

Pro-forma-faktura och LC-hantering.

Vi skriver vid behov ut pro forma-fakturor och kan via partner erbjuda administration av Letter of Credit.

Tulladministration.

Vi kan ta hand om all redovisning och administration gällande skeppning av varor till EU eller tredjeland. Vi sköter dessutom administrationen för skeppning från tullfrilagring.

LOGISTIKLÖSNING TJÄNST – Produktionsnära tjänster.

Slutmontering.

Vi utför slutmontering baserat på kundspecifika ritningar. Vi kontrollerar rätt vridmoment vid montering samt utför ”green light”-testning och kvalitetskontroll.

Konfektionering.

Vi bygger kit samt utför kabelklippning och kontaktering.

Konfigurering & testning.

Vi erbjuder laddning av mjukvara och förkonfigurering. Vi har ESD kapabilitet.

Vi tar hand om din kundservice som en del av logistiklösningen

Låt oss ta hand om din Kundservice.

Lägg ut din kundservice till oss. Vi tar hand om kundservicefunktion för ordermottagning, orderstatusfrågor samt enklare produktinformation.

Ekonomitjänster - en del av våra logistiklösningar

vi kan vara en del av din Ekonomiavdelning.

Med stöd av Jeeves affärssystem, erbjuder vi ekonomitjänster i form av kundfakturering och betalningsprocess, matchning och betalning av leverantörsfakturor samt administration av kund- och leverantörsreskontra.

Behöver du en logistiklösning och en 3pl leverantör du kan lita på?

Kontakta johan idag!

Johan Appelkvist är proffs på komplexa logistiklösningar. Kontakta honom idag på 0704 13 28 00