Branschspecifika logistiklösningar. För en vass hantering.

Branschanpassad logistiklösning för ett bättre resultat

En branschanpassad logistiklösning borgar för ett träffsäkert resultat. Genom åren har vi byggt en stark kompetens i de branscher där vi är verksamma. Å ena sidan har vi stor kunskap inom detaljhandelslogistik generellt, å andra sidan besitter vi erfarenhet och kunskap specifikt för bokdistribution. Tillsammans med våra kunder har vi successivt förfinat våra lösningar för till exempel kampanjer, returhantering och konsoliderade butiksleveranser.

På samma sätt har vi genom utvecklade kundsamarbeten skapat en spetskompetens och en branschlösning för industriell logistik. Oavsett om vi pratar om internationella konsoliderade skeppningar, konfigurering av IT-utrustning eller kundanpassad slutmontering har vi effektiva lösningar. Och med tanke på att vår personal arbetar både internt på Speed samt hos externa kunder är vår flexibilitet i världsklass. Väljer du att inte outsourca din verksamhet kan du istället ta del av vår kompetens genom effektiva personallösningar för elektronikproduktion eller industri- och detaljhandelslogistik. Hela vår idé med bemanningslösningar bygger på flexibilitet. Vi säkerställer att du alltid har rätt bemanning, såväl kompetensmässigt som numerärt.

Branschanpassad logistiklösning för industri ligger i vårt DNA

Branschanpassad Logistiklösning FÖR INDUSTRI

Logistik för industri ligger i vårt DNA. Det är här vi har vår bakgrund, vårt ursprung. Vi kundanpassar logistiklösningen för att passa varje enskild kund på bästa möjliga sätt. Vi hjälper dagligen industrikunder som outsourcat sin logistik till oss. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!

Branschanpassad logistik för handel generellt och bokdistribution specifikt

Branschanpassad Logistik FÖR DETALJ- & e-HANDEL

Vårt erbjudande kring logistik har vi utvecklat till något unikt. Du kan därför se oss som en effektiv och kvalitativ partner inom både bokdistribution och detaljhandel. Vi hjälper dagligen detalj- och e-handelsaktörer som outsourcat sin logistik till oss. Läs mer om hur vår branschanpassade lösning för handelslogistik kan hjälpa dig!