Bulklogistik.

PLASTLOGISTIK OCH bulkmaterialhantering.

På Speed i Stenungsund (tidigare Scandi Terminal) är vi specialister på bulklogistik och plastlogistik. Vi erbjuder kostnadseffektiva logistiklösningar inom lager, transport och ompackning av bulkmaterial. En lång erfarenhet tillsammans med en hög servicegrad gör att vi alltid kan leverera på topp.

Hantering av bulkmaterial.

Säckskärning

Behöver du hjälp att konvertera packat material från en form till en annan? I vår helautomatiska säckskärning hjälper vi dig att konvertera material i säck till antingen bulk i form av bulkbil som levererar direkt till kund, eller till linercontainer där flexibiliteten kring leveranstider, intermodala lösningar etc är större. Vi konverterar materialet i ett slutet rum där maskiner och robotar drivs av el, vilket minimerar risken för att materialet kontamineras. Tryggt och säkert.

Tömning av storsäck & octabin

Med cellmatare eller med hjälp av gravitation tömmer vi snabbt och lätt storsäckar och octabiner till antingen bulkbil, liner container eller någon annan form av emballage. Du bestämmer.

Överblåsning

Med hjälp av vår stationära tipputrustning konverterar vi 20- och 30-fots bulkcontainer till annan containerenhet, alternativt till silobil, oktabin eller big-bags.

Lagring och transporter av bulkmaterial.

Hos oss hittar du såväl kallager som varmlager. Vi lagrar och hanterar såväl tomma som lastade containers på vår terminal, för vidare transporter. Vi transporterar stora flöden av containers mellan Stenungsund och hamnen i Göteborg, men också specialfordon för shuntning av gods mellan den lokala industrin och våra lager. Vi utför också transporter, både inom Sverige och Europa via vårt kontaktnät av transportörer.

Jag behöver hjälp med PLASTlogistik & bulkhantering.

    Vill du prata PLAST- & Bulklogistik?

    Kontakta Conny Petersson på 0704 56 27 00!
    Conny är specialist på logistiklösningar för bulkmaterial.