Green Warehousing – symbolen för grön logistik..

Green Warehousing - miljöstämpel för grön logistik

Green warehousing – våra miljölöften när det gäller logistik.

Green Warehousing är helt enkelt grön logistik. Vi ställer höga krav på vår verksamhet för att nå hållbarhetsmärkningen. Därför ställer vi krav som vi följer upp, utvärderar och skärper allteftersom. Allt för att du som kund ska kunna vara säker på att din lagerlösning är hållbar – för miljö och människa.

CO2-neutral verksamhet för miljöns skull

Co2-neutral verksamhet.

Vår verksamhet ska minska årliga utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5 gradersmålet. Som ett led i detta har vi satt som mål att senast 2025 vara helt CO2-neutrala. Just detta är en mycket viktig ingrediens i grön logistik.

Vi har Nordens största solcellsanläggning på vårt tak

ALL EL VI GÖR ÅT ÄR GRÖN. Och vi gör åt så lite som möjligt.

På ett av våra lager i Borås har vi Nordens största solcellsanläggning. Eftersom den är ett effektivt sätt att uppnå grön logistik, tittar vi på att hitta liknande lösningar även för våra övriga lageranläggningar. För det är så vi tänker – där vi finns ska vi kunna producera el så det räcker åt oss själva och blir över. Ytterligare är all belysning på våra lager LED-belysning. 40% av våra truckar drivs med Litium-Ion batterier – en siffra som 2025 ska vara 100%. All el som vi köper in till verksamheten kommer från sol, vind eller vattenkraft.

Mer miljövänliga transporter är något vi jobbar med aktivt.

MER MILJÖVÄNLIGA Transporter.

Vi för en aktiv dialog med våra kunder och leverantörer kring hur vi kan vara en del i omställningen mot mer miljövänliga transporter. Som ett led i detta ska samtliga av våra egna fordon senast 2023 drivas med el eller el-hybridmotorer. Grön logistik i ett nötskal.

Vi har tuffa mål för återvinning

Resurshantering och ÅTERVINNING.

Vi har tuffa mål för återvinning av avfall. Minst 75% av allt avfall ska bli nya råvaror och vi säger att max 1% får gå till deponi. Vi komprimerar allt avfall som ska återvinnas. Därigenom minimerar vi behovet av transporter och på så vis genererar vi så lite utsläpp som möjligt. Ett tänk som skapar förutsättningar för grön logistik.

Våra arbetskläder ska vara miljövänliga

MILJÖVÄNLIGA Arbetskläder.

Ett miljömässigt hållbart plagg är ett som vi kan nyttja under lång tid med bibehållen kvalitet. Kvalitet och återbruk är viktigt för oss. Av den anledningen reparerar vi trasiga kläder så långt det är möjligt. Minst 25% av grövre kläder som våra medarbetare använder ska vara återbrukade. Så fort vi har bra alternativ går vi över till arbetskläder tillverkade av ekologisk bomull och återvunna fibrer.