STORIES WE LOVE. KUND- & MEDARBETARPORTRÄTT LOGISTIK.

Kunder och medarbetare inom logistik. Det mest värdefulla vi har.

Vi på Speed har hjälpt många företag logistik- som transportlösningar genom åren. Samarbeten som vi är otroligt stolta över och som vi vårdar ömt. Här presenterar vi ett axplock av goda exempel. Exempel som vi hoppas kan inspirera och leda till nya idéer.

En absolut förutsättning för ett lyckat resultat är våra medarbetare. Vi har över 1.500 Speedare som varje dag levererar på vårt löfte – att vi tar hand om det! Även här har vi tagit fram goda exempel. Läs mer om personerna som får saker att hända.

KASHAN NOORI. HÅLLBARHETSINtrESSEt toG HENNE tiLL SPEED.

Kashan har kombinerat jobb som montör på en produktionsavdelning på Speed med studier med inriktning mot hållbarhet. Nu är hon klar och hon har hittat saker att förbättra för att ytterligare stärka Speeds hållbarhetsprofil.

.

BONNIERFÖRLAGEN. OUTSOURCAD LOGISTIK OCH DISTRIBUTION ÄR MODELLEN SEDAN LÄNGE.

Vi gillar verkligen att sköta logistik och distribution för anrika Bonnierförlagen. Ett samarbete som går långt tillbaka i tiden som vi är otroligt stolta över. Förra året lagerhöll vi över 6.000 titlar och distribuerade över 8 miljoner böcker åt Bonnierförlagen.

TWIST & TANGO. Vägen till en volym- & kvalitetssäkrad lagerlösning.

”Vi har ett effektivt och oerhört flexibelt upplägg med Speed. De anpassar sig precis efter oss.”

Twist & Tango hade svårt att hinna med i högsäsong och vid volymtoppar och saknade en logistikpartner att växa med. Läs om deras resa till en framtidssäkrad logistik.

.

DARIO VURaIC. EN IDÉspruta som brinner för hållbarhet.

”Får jag inte utvecklas blir jag uttråkad”. Det bästa med Speed är att vi har kul på jobbet, vi har en öppen kommunikation och Speed jobbar hårt med hållbarhetsfrågorna. Möt Dario, bemanningsanställd på en av Speeds logistikanläggningar i Borås.