Speed Group - Om oss

VÅR AFFÄRSIDÉ

Flexibilitet i volym och verksamhet

I en snabbt föränderlig omvärld ser vi hur behovet av kostnadseffektiva och flexibla lösningar växer. Därför erbjuder Speed Group en affärsmodell där vi kan balansera våra kunders verksamheter genom att erbjuda lager, logistik,  bemanning och rekrytering och utbildning.

Grunden till vårt unika erbjudande som långsiktig partner är att vi genom vår affärsmodell kan balansera vår egen verksamhet. Personalen vi för tillfället inte har uthyrd arbetar på vårt lager eller höjer sin kompetens genom våra utbildningar. På så vis kan vi alltid erbjuda våra kunder tjänster och medarbetare som står för Speeds kärnvärden – kreativitet, kompetens och engagemang.

Det är därför våra kunder är de som förstår värdet av en aktör som erbjuder allt från en lagerhylla under kort tid till totalansvaret för logistik, bemanning eller rekrytering. De företag som ser vinsten av att samma kompetenta personal de hyrde vid förra produktionstoppen kommer när det är dags igen. De som önskar balansera sin logistik genom att lägga ut hela eller delar av den till en partner med spetskompetens inom tredjepartslogistik. Men även företagen som kräver en rekryteringspartner med kompetens inom specialistfunktioner och högre befattningar inom näringslivet.

Vi är redo för framtiden

Små e-handelsföretag, som inte fanns igår, behöver 5 000 kvadratmeter lager med högteknologisk logistik i morgon. Växande detaljhandel och e-handel ger fortsatt hög efterfrågan på nya logistikanläggningar. Snabba förändringar på marknaden där man måste kunna ställa om på kort tid antingen genom bemanning eller outsourcing. Rekrytering av den bästa kompetensen till tillverkande och tjänsteproducerande företag. Det är utifrån den marknaden och framtiden vi ger dig det bästa erbjudandet på kundanpassad logistik och bemanning.