Företagsledning & styrelse.

I Speeds företagsledning och styrelse arbetar personer med olika bakgrund, perspektiv och kompetenser.

Speeds Företagsledning

 • Jesper Andersson, VD
 • Anders Bröms, Affärsområdeschef Logistik Väst
 • Anneli Egman, Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering
 • Björn Tallén, Affärsområdeschef Logistik Öst
 • Camilla Parneving, Kommunikations- & Marknadschef
 • Erik Irwing, Affärsområdeschef Logistik Storkund
 • Fredrik Krysén, Affärsområdeschef Transport Management
 • Johan Appelkvist, Affärsutvecklingschef
 • Per Jonasson, Ekonomichef
 • Stefan Hansen, Projektledning & strategisk logistikutveckling

Speeds Styrelse

 • Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande
 • Jacob Landén, Ordinarie ledamot
 • Jarl Ternander, Ordinarie ledamot
 • Daniel Johansson, Suppleant