Våra kärnvärden

Kreativitet, kompetens, engagemang

Våra kärnvärden sätter sin prägel på allt vi gör – i mötet med kunder, i annonser, på vår arbetsplats, mot varandra och i vår sponsring. För oss är det viktigt att alla vi som jobbar på Speed förstår vad kärnvärdena betyder i vår egen vardag, både för att Speed ska bli ännu starkare och för att göra det egna arbetet ännu mer utvecklande.

Kreativitet

Vi ser det som andra inte ser

När vi tog över logistiken för en av våra kunder upptäckte vi att några små justeringar gav stora besparingar avseende både kostnader och tid. Bra för alla inblandade. Men framförallt ett kvitto på vår ambition att hela tiden hålla utkik efter hur saker och ting kan göras bättre. Det brukar sägas att kreativitet kräver kunskap, motivation och metoder för att förändra. På Speed kan vi sätta check på alla tre.

Kompetens

Vi tänker innan vi gör

Speeds framgång bygger på att vi kan det vi gör. Att vi tänker ett extra varv för att erbjuda den smartaste lösningen. När en kund väljer Speed ska de tryggt kunna luta sig tillbaka i vetskap om att vi har kunskapen och erfarenheten som tillfredsställer deras behov och att vi skapar en lönsam affär för båda parter. Dessutom ska vi genom vår kompetens överträffa kundens förväntningar.

Engagemang

Vi drivs av lusten att fler ska lyckas

Allt vi gör bottnar i ett starkt engagemang. En önskan att bidra till såväl en utvecklande och skön arbetsmiljö som fler framgångsrika företag och ett bättre samhälle. För oss handlar det i grund och botten om att vi bryr oss om både människa och miljö. Om alla oss på Speed, våra kunder och kandidater. Engagemang kort och gott.