Whistleblowing

Vi vill göra rätt – vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.

Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

I första hand uppmanar vi dig att tala med din chef.  Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.

 

Här hittar du mera information:

- Kommunikationskanalens landningssida

- Frågor & svar

- Riktlinjer för visselblåsartjänsten

 

Du når kommunikationskanalen på https://report.whistleb.com/speedgroup

Du når kommunikationskanalen från till exempel PC, läsplatta, mobil. Vi rekommenderar att du rapporterar från en enhet som inte är knuten till vårt Intranät.

 

”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.”  - WhistleB