Vi löser din bemanning, rekrytering och utbildning.

Bemanning, rekrytering eller utbildning? Vi skapar möjligheter av dina Personalutmaningar.

Att erbjuda rätt personal med hjälp av tjänster kring bemanning, rekrytering och utbildning ligger i vårt DNA. Det gör att vi älskar att hitta rätt man eller kvinna till rätt plats. Med fokus på industri, logistik och elektronik har detta blivit något av en konstform som vi har förfinat i decennier och blivit lite av experter på. Oavsett om det handlar om bemanning eller rekrytering, på kort eller lång sikt, har vi de skräddarsydda lösningarna för just din verksamhet. På så sätt kan du se oss som en problemlösare vid arbetstoppar, säsongsvariationer, föräldraledighet, sjukfrånvaro, konjunktursvängningar eller semestrar. Dessutom erbjuder vi olika typer av utbildningar som öppnar nya möjligheter för dig som arbetsgivare men också för dina medarbetare.

Personal med bemanning - när du behöver den

Med Bemanning får du flexibilitet i din verksamhet.

Vi säkerställer att du alltid har rätt bemanning, såväl vid arbetstoppar som lugnare perioder. På så sätt blir vi balanshjulet i din verksamhet.

Personal med Rekrytering - en viktig process sin inte får gå fel

Vi hjälper dig att Rekrytera rätt personal till rätt plats.

En rekrytering är en viktig process som inte får gå fel. Vår långa erfarenhet av rekrytering och bemanning är en trygghet för dig att vi kommer att hitta rätt oavsett om det gäller rekrytering, inhyrning eller utvärdering.

Vi utbildar din personal

Utbildning som ger din personal rätt kompetens för att fixa jobbet.

Kunskapsluckor sänker produktiviteten och flexibiliteten. I vissa fall kan de till och med innebära en säkerhetsrisk. Vi finns här för att täppa till dem. Med utbildningar inom elektronik, truckutbildning och säkerhet.

Kontakta oss för personal - bemanning, rekrytering och utbildning

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att bemanna, rekrytera eller utbilda? Kontakta oss idag!

Mikael jobbar som försäljningsansvarig för bemanning och rekrytering. När det gäller att hitta rätt personallösning är han oslagbar. Slå honom en signal eller skicka ett mail!
Mikael Bengtsson
0737 46 15 29