En guide till bemanning - för företag och personal.

Bemanning – allt du behöver veta.

Bemanning med hjälp av inhyrd personal och att jobba som bemanningspersonal. I den här guiden har vi samlat allt du behöver veta. Här får du svar på dina frågor och kanske till och med frågor du inte tänkt på. Allt för att du ska kunna fatta kloka beslut om hur du ska bemanna.

Vad är bemanning?

För dig som arbetsgivare

Bemanning innebär att du som företag hyr in resurser eller kompetenser från ett bemanningsföretag i stället för att anställa. Det kan vara praktiskt när du är osäker på det långsiktiga personalbehovet, när du har en snabb uppgång eller har en verksamhet med säsongsvariationer.

För dig som anStälld

Vad som menas med bemanning för dig som anställd är att din anställning ligger hos ett bemanningsföretag och inte hos företaget där du jobbar. Bemanningsföretaget hyr ut dig för längre eller kortare perioder till sina kunder. En bemanningsanställd går ofta under benämningen Konsult.

Bemanning passar de flesta företag och för många olika typer av personal

För vilka företag passar bemanning och vad gör bemanning?

Att använda sig av bemanningspersonal är vanligt inom en rad olika branscher och därför skiljer sig också arbetsuppgifter inom bemanning åt.

Företag med lager och logistikverksamhet använder till exempel ofta bemanningspersonal till arbetsuppgifter så som godsmottagning, lagerpåfyllnad, plock och pack eller skeppning. Här är det en fördel för den anställde att ha truckkort för att kunna arbeta så flexibelt som möjligt.

Även industriföretag använder sig ofta av bemanning. Här kan du exempelvis hyra in personal för montering, lödning eller som maskinoperatör.

Bemanning passar även utmärkt att använda till administration. Även chefer på olika nivåer kan hyras in för att bemanna tillfälliga uppdrag eller projekt.

.

Hur fungerar bemanning för mig som anställd?

Att bli bemanningsanställd fungerar som vilket anställningsförfarande som helst. Man söker en tjänst och genomgår en rekryteringsprocess där man förhoppningsvis blir utvald till att få jobbet.

Som bemanningsanställd, eller Konsult, är du anställd av bemanningsföretaget och hyrs ut till dess kunder. När du arbetar gör du det utifrån kundens arbetstider. Scheman ser olika ut på olika företag och det händer att dessa ändras. Många företag som anlitar bemanningsföretag arbetar i skift, vilket gör att det ofta finns goda möjligheter att jobba obekväm arbetstid och därmed tjäna lite extra.

Att vara bemanningsanställd är som vilket jobb som helst

Regler för bemanning.

Precis som för alla relationer mellan arbetsgivare och anställd, finns det även regler för bemanning. .

 • Semesterlagar gäller även bemanning.
 • Lagen om Anställningsskydd (LAS) gäller precis på samma sätt som för annan anställning.
 • Andra arbetsvillkor – även dessa gäller.

Ett bemanningsföretag som är seriöst och professionellt är certifierat. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att du som kund och anställd konsult kan känna dig trygg med att bemanningen går rätt till och följer lagar och avtal.

Fördelar med bemanning för dig som företag

Bemanning innebär riskminimering

Du MinimeraR dina risker.

En av de största fördelarna för ett företag att använda sig av bemanning är riskminimering. För företag fungerar bemanning ungefär som ett gummiband som skapar förutsättningar för verksamheten att klara svängningar i resursbehov av personal och kompetenser. Den ger dig möjlighet att alltid ha precis rätt mängd medarbetare vid varje givet tillfälle. Du kan parera svängningar i resursbehov utan att dra på dig fasta kostnader.

Med bemanning har du halltid rätt mängdpersonal

Du har alltid rätt mängd personal.

För företag med säsongsvariationer eller andra tillfälliga arbetstoppar är bemanning ett ypperligt alternativ. Även när ett företag expanderar kan bemanning vara att föredra i stället för rekrytering, innan man är säker på att tillväxten är bestående. Blir den det, ja då är det enkelt att anställa bemanningspersonal till den egna verksamheten.

undvik kostsamma felrekryteringar med hjälp av bemanning

Undvik kostsamma felrekryteringar.

Med bemanning minimeras inte bara ekonomiska risker utan även risken för kostsamma felrekryteringar. Här får du ett ypperligt tillfälle att testa och utvärdera medarbetare, innan de eventuellt anställs. Passar inte en bemanningsanställd i din organisation eller till arbetsuppgifterna byter du enkelt.

Fördelar med bemanning för dig som anställd

För dig som anställd är fördelarna många att jobba som bemanningsanställd.

 • Bemanning är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Att få ett första insteg i arbetslivet är värdefullt, speciellt om du är ung eller av olika anledningar står lite längre från arbetsmarknaden.
 • Genom att jobba som bemanningsanställd får du möjlighet att prova på att jobba hos olika företag, inom olika branscher, olika arbetsuppgifter. Du breddar ditt CV och visar upp dig och skapar kontakter hos flera potentiella arbetsgivare.
 • Du kan kombinera bemanningsjobb med exempelvis studier för att på så sätt inte bara få in lite extra pengar utan också få värdefull arbetslivserfarenhet.
Vad bemanning kostar eller vad man tjänar som bemanningsanställd är svårt att svara på generellt

Kostnad & lön vid bemanning

Vad kostar bemanning?

Att ge ett generellt svar på hur mycket det kostar att hyra in personal är svårt, eftersom det skiljer från bransch till bransch. Priset baseras på vilken roll den bemanningsanställda har, avtalets längd och en rad andra faktorer. Debiteringsmodellen kan skilja sig åt mellan bemanningsföretagen, men många företag utgår från en faktor på inhyrds personals lön.

Hur mycket tjänar jag som bemanningsanställd?

Precis lika svårt att svara i generella termer hur mycket det kostar att hyra in personal, precis lika svårt är det att ange specifika summor för lön för dig som är bemanningsanställd. Det beror framför allt på dina arbetsuppgifter men också på löneläget på företaget du hyrs ut till.

I grunden följer du bemanningsföretagets kollektivavtal. I det finns en minimilön som är den som gäller när du inte är uthyrd, en så kallad garantilön. Under den nivån kommer du aldrig, oavsett vilka lönevillkor kundföretaget där du arbetar har. När du är uthyrd följer din ersättning avtalet hos det företaget där du jobbar. Basen du får hos företaget du hyrs ut till utgår från ett snitt av övriga på företaget som har samma arbetsuppgifter, ett så kallat genomsnittligt förtjänstläge, GFL.

Skillnad mellan bemanning och rekrytering

bemanning vs. rekrytering

Skillnaden mellan bemanning och rekrytering är att man som företag inte anställer utan i stället hyr in personal. Det innebär en lägre risk eftersom du vid nedgång kan boka av medarbetare och inte är bunden till höga fasta kostnader.

Som anställd är skillnaden mellan att bli rekryterad och jobba som bemanningsanställd inte så stor. Du blir rekryterad till bemanningsföretaget, men i stället för att arbeta där, hyrs du ut och arbetar du hos en eller flera kunder till företaget. Föreställningen är ofta att anställningsformen är mer otrygg än att vara anställd hos företaget man arbetar på. Men så är inte fallet. Tvärtom, är du anställd på ett företag som är tvungna att friställa personal förlorar du ditt arbete. Är du däremot bemanningsanställd och företaget måste friställa, har du en trygghet i att bemanningsföretaget gör allt för att hitta ett nytt uppdrag åt dig. Det är inte ovanligt att en bemanningsanställd går över till att bli anställd av bolaget som hyrt in resursen.

.

Kontakta mig!

Kontakta mig! Jag vill diskutera bemanning för att alltid få rätt resurser.

  Behöver du en bemanningslösning för att klara resursbehovet?

  Mikael jobbar som försäljningschef för personallösningar på Speed. När det gäller att hitta rätt bemannings-, rekryterings- och utbildningslösning är han oslagbar. Slå honom en signal eller skicka ett mail!
  Mikael Bengtsson
  0737 46 15 29