Bemanning & rekrytering till elektronikproduktion.

Bemanning och rekrytering till elektronikproduktion.

Att bemanna och rekrytera medarbetare till elektronikproduktion ligger i våra gener. Eftersom Speeds grundare var entreprenörer uti fingerspetsarna startade de redan efter två år egen produktionsverksamhet. Sedan dess, år 2005, har Speed bedrivit produktion i en eller annan form. Till en början genom eget produktionsbolag inom elektroniktillverkning och som idag, som en integrerad produktion i vår logistikverksamhet. De stannade dock inte där. För att kvalitetssäkra våra medarbetare startade vi också vårt eget utbildningscentrum där vi bland annat erbjuder utbildning och certifiering inom IPC-standarden. Vi löser personal inom elektronik. Oavsett när du behöver den. Antingen via bemanning eller rekrytering.

Som ett resultat av den historiken och med en unik och väl beprövad erfarenhet av personallösningar mot elektronikindustrin bygger vårt erbjudande på kompetens från långsiktiga kundsamarbeten och som utvecklat oss till en specialist på produktionsresurser inom elektronik. Det handlar om kvalificerad personal då du behöver den, utbildningsinsatser när din verksamhet ska ta nästa steg, tillgång till specialistkonsulter då kvalitetskontroll på större partier krävs, eller en partner som kan ta ansvar för delar av er produktion inom montering.

AROS HAR HITTAT ENKLA VÄGEN TILL
ELEKTRONIKMONTÖRER OCH högklassiga LÖDutbildningar.

Aros Electronics har ett kontinuerligt behov av utbildade elektronikmontörer.  Läs mer om hur de har hittat den enkla vägen till att utbilda och certifiera lödare och elektronikmontörer.

Bemanning och rekrytering inom elektronikproduktion

Bemanning eller rekrytering.

Vi erbjuder kompetent och certifierad personal inom elektronik. Vi kan tillhanda produktionsnära medarbetare. Även andra kvalificerade funktioner så som inköp, ekonomi, HR etc kan vi både bemanna och/eller rekrytera in.

Utbildning inom elektronikproduktion

FöretagsAnpassad Utbildning.

Genom vårt IPC-center utbildar, kvalitetssäkrar och certifierar vi vår personal. Vi erbjuder även utbildning och certifiering för era medarbetare. Oavsett om ni önskar utbilda enligt våra IPC-standards, ESD-utbildningar eller anpassade utbildningar så hjälper vi er att hitta det som passarbäst just för ert bolag.

Personal inom elektronik när du behöver den

Vi blir din Balanspartner inom elektronikproduktion.

Låt oss vara din ”balanspartner”. Genom bemanning är vi med både vid uppgång och nedgång. Vi erbjuder en flexibilitet där du återfår värdefull kompetens du tidigare investerat i när behovet återkommer. Genom ett tätt samarbete med flera elektronikproduktioner har vi möjligheter att ”övervintra” personal. På så sätt får du alltid den personal du behöver inom elektronikproduktion.

Konsulttjänster i form av kvalitetskontoller, reparationer etc

Konsulttjänster inom elektronik.

Behöver du ett expertutlåtande? Vi erbjuder konsulttjänster där du behöver en oberoende part. Exempelvis vid tredjeparts kvalitetskontroller, reparation etc.

Föreläsningar inom elektronik

Föreläsningar inom elektronik.

Vi skräddarsyr föreläsningar inom bland annat IPC-standard anpassat för just ditt företag. Perfekt när du har egen personal inom elektronik och behöver ny kunskap.

Vi kan ta hem delar av er produktion inom montering, kabelklippning, kit etc

Produktionsnära tjänster inom elektronik.

Har ni en arbetstopp eller har ni brist på utrymme i er produktion? Låt oss ta hem delar av er produktion inom montering. Vi har kapaciteten att hjälpa er att få jobbet klart i tid och med rätt kvalité. Till exempel kan vi erbjuda slutmontering baserat på kundspecifika ritningar, men också konfektionering där vi bygger kit samt utför kabelklippning och kontraktering. Andra områden vi kan hjälpa till med är konfigurering samt testning.

Mattias jobbar som bemanning inom elektronikproduktion

Elektronikutbildningen öppnade upp nya möjligheter.

Mattias gick från att putsa fönster till att löda och montera kretskort. Efter en lyckad rekrytering är han i dag anställd som bemanning hos SAAB – ett byte som han tycker är toppen.

Bemanning och utbildning av lödare och monteringspersonal till elektronikproduktion

”SPEED HAR UNDER MÅNGA ÅRS SAMARBETE MED OSS ALLTID VISAT PÅ STORT ENGAGEMANG OCH BRA FÖRMÅGA ATT ALLTID HITTA LÖSNINGAR PÅ VÅRA BEHOV. ATT DOM DESSUTOM ALLTID ÄR LÄTTA ATT HA OCH GÖRA MED GÖR SPEED TILL EN UPPSKATTAD PARTNER.”

Håkan Johansson, Beyond Gravity

KONTAKTA MIKAEL FÖR ATT DISKUTERA ELEKTRONIKLÖSNINGAR I VÄSTSVERIGE.

Vill du prata bemanning och rekrytering till elektronikproduktion för västra Sverige. Då är det perfekt att kontakta Mikael, som har sin bas i Borås. Han hjälper dig till ett bra upplägg, anpassat just för ditt företag.
Mikael Bengtsson
0737 46 15 29

KONTAKTA JAN FÖR ATT DISKUTERA ELEKTRONIKLÖSNINGAR I STOCKHOLMSOMRÅDET.

Jan sitter i Stockholm och hjälper dig med bemanning och rekrytering inom elektronikproduktion i området. Kontakta honom för att få till en optimal lösning på just dina behov.
Jan Nevala
0764 23 83 76