Bemanning & rekrytering för logistikföretag.

Bemanning & Rekrytering TILL logistikföretag.

Vi erbjuder personallösningar inom bemanning och rekrytering till logistikföretag. Logistik är komplext, och just därför är de anpassade för att möta det faktum att behovet av personal varierar stort, ofta från dag till dag. Grunden för vårt erbjudande är vår egen logistikverksamhet, som också är en garant för en kvalitativ och effektiv bemanningstjänst. På så sätt får du alltid rätt personal inom logistik.

Genom vår egen logistik kan vi på ett unikt sätt, parera hög beläggning kontra låg beläggning i din verksamhet. Lösningen är våra medarbetare som är upplärda och återkommer så fort ditt behov uppstår igen. Vi erbjuder exakt den kompetens du behöver, antingen genom bemanning eller rekrytering. Ett tredje alternativ är att vi genom vår utbildningsverksamhet kan bygga upp den lagerkompetens som finns brist på.

Vi rekryterar personal till logistikföretag

Vi rekryterar Personal inom logistik.

För att hitta rätt och få bästa möjliga resultat utgår vårt arbete från tre avgörande faktorer; erfarna rekryterare, spetskompetens inom logistik och sist men inte minst ett väl utvecklat nätverk. Med ditt företags ambitioner, utmaningar och affärsmål som utgångspunkt hittar vi och attraherar de mest lämpade kandidaterna Effekten blir att du får rätt personal till din logistik.

Vi bemannar logistikföretag

Kvalitetssäkrade konsulter inom logistik.

Vår personal är tränad i Autostore, har logistikerfarenhet och vana av såväl plock och pack som truckkörning. Genom våra egna logistikexperter kan vi validera våra medarbetares kompetens mot dina krav.

Genom bemanning får logistikföretag samma resurser när behovet ökar igen

Återkommande Personal till ditt lager.

När våra kunders behov har dalar fångar vi upp vår personal in i vår egen verksamhet. Se oss som ditt gummiband och den partner som till exempel gör det möjligt att slippa lära upp ny personal eller när du behöver olika mängd personal från dag till dag. Tack vare att vi fångar upp dina resurser i vår egen logistikverksamhet när ditt behov minskar, kan du få samma medarbetare när trycket ökar igen. Det är effektivt.

Bemanning innebär flexibilitet för logistikföretag

Flexibla bemanningslösningar.

Hela vår idé med bemanningslösningar bygger på flexibilitet. På så sätt säkerställer vi enkelt att du alltid har rätt personal i din logistik, såväl kompetensmässigt som numerärt.

Våra bemanningsresurser har den utbildning som krävs för logistikföretag

Utbilda dina medarbetare.

Vi har bemanningsresurser med den utbildning du efterfrågar. Många av våra kunder kombinerar den lösningen med att låta oss utbilda sina egna medarbetare. Antingen hos oss eller på plats hos er.

Kontakta oss för bemanning och rekrytering till logistikföretag

HAR dITT FÖRETAG PERSONALUTMANINGAR VI KAN HITTA EN LÖSNING TILL?

Vill du prata bemanning och rekrytering inom logistik? Då är det perfekt att kontakta Mikael, eftersom han hjälper dig till ett bra upplägg, anpassat just för ditt företag.
Mikael Bengtsson
0737 46 15 29