Hållbara personallösningar
- för säker och trygg bemanning.

våra hållbarhetslöften för bemanning.

Vi jobbar hårt för att kunna erbjuda en säker och trygg bemanning. Du som kund ska kulla lita på att du får en personallösning som lever upp till högt ställda krav, med det bästa för människa och miljö för ögonen.

Verksamheten minskar årligen sina utsläpp av växthusgaser

I linje med 1,5 graders målet.

Vår verksamhet minskar varje år sina utsläpp av växthusgaser i scope 1-2-3 med minst 6,7%. helt i enlighet med 1,5 gradersmålet. De delar som återstår i vår egen verksamhet exklusive sålda transporter kompenseras för till fullo.

Vi skapar möjligheter till anställgning.

Fler i arbete.

Vi skapar möjligheter till anställning och självförsörjning hos människor som av olika anledningar har större utmaningar att hitta ett arbete.

Kvalitet och återbruk är viktigt för oss

miljövänliga Arbetskläder.

Ett miljömässigt hållbart plagg är ett som nyttjas under lång tid med bibehållen kvalitet. Därför är kvalitet viktigt för oss och vi återbrukar kläderna flera gånger. Av den anledningen reparerar vi trasiga kläder så långt det är möjligt. Av de grövre arbetskläder som våra konsulter använder är målet att minst 25% ska vara återbrukade. Vi jobbar för att tillsammans med leverantörer utveckla arbetskläder tillverkade av ekologisk bomull och återvunna fibrer. Så fort en lösning finns kommer vi att gå över till den.

El driver samtliga våra tjänstebilar

VÅra person-transporter är hållbara.

Det är härligt grön el som driver samtliga våra tjänstebilar. En stor del av denna producerar vi i vår egen solcellsanläggning. Dessutom gör vi också vårt yttersta för att uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att pendla hållbart genom att samåka, åka kollektivt eller cykla.

Att motverka diskriminering är något vi jobbar aktivt med

Vi Arbetar mot diskriminering.

När vi rekryterar jobbar vi aktivt med att motverka diskriminering. Som ett resultat har alla kandidater samma chans och bedömningar sker enbart utifrån kompetens och lämplighet. Även medarbetare hos oss kan vara trygga i att vi har nolltolerans mot diskriminering.

Vi hjälper unga som har ruggare att klara skolan

Vi hjälper unga att klara skolan.

Vi utbildar inte bara våra medarbetare utan stöttar även aktiviteter som hjälper barn och unga som har det lite tuffare att klara skolan. På så sätt bidrar vi till att säkra morgondagens generationer. Det är hållbarhet på riktigt för oss.