Interimschef - för snabb hjälp.

En interimschef Är räddningen när ordinarie chef inte är på plats.

Vad händer när du helt plötsligt står utan ordinarie chef på någon position? Ofta kan chefsbyten gå fort. Plötsligt är en nyckelmedarbetare och ledare inte på plats av olika anledningar. Det kan till exempel bero på sjukdom, att han eller hon säger upp sig själv eller någon annan anledning. Det innebär att du från den ena dagen till den andra kan tappa en för din organisation väldigt viktig person. Lugn – lösningen är en interimschef.

Vi hjälper inte bara till att rekrytera chefer – vi kan även erbjuda tillfälliga lösningar, som bemanning fast med seniora kompetenser. Våra konsulter kan självklart bemanna tunga chefspositioner, men också hjälpa till med verksamhetsutveckling och förändringsledning, som projektledare, agera som mentorer eller bemanna styrelseposter på olika nivåer.

.

INTERIMSCHEF TILL OLIKA POSITIONER.

För att inte skapa turbulens i organisationen måste en tillfällig chef leverera på lika hög nivå som en ordinarie. Vi levererar interimschefer till en rad olika befattningar:

  • Interims VD
  • Interim Inköpschef
  • Interimchef Logistik
  • Interim Försäljniningschef
  • Interim HR-chef
  • Interimschef Marknad
  • Interim Produktionschef
  • Interimschef R&D
  • Interim CFO
  • Interim IT-chef

En snabb lösning är ett måste

När du förlorar en chef och ersätter med en interim behöver det gå undan i svängarna, så att du inte tappar fart. Vi kan erbjuda en kvalificerad lösning snabbt, ofta redan inom en vecka.

Konsulter & interimschefer med hög kompetens

Våra konsulter är vana ledare med lång erfarenhet inom alla positioner i en företagsledning och vet vad som krävs för att leda och driva verksamheter mot uppsatta mål. Just det är viktigt för att resultatet ska bli bra.

Varje månad byts över 200 VD-poster ut i sverige.