Rekrytering & inhyrning av tjänstemän - en guide.

REKRYTera OCH hyra in TJÄNSTEMÄN – EN GUIDE.

Att rekrytera tjänstemän är en process där det är absolut kritiskt att resultatet blir bra. Annars blir det dyrt. Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens, oavsett om du vill anställa eller hyra in din nästa kollega. Ett team av erfarna rekryteringskonsulter, konsultchefer, researchers, kommunikatörer och säljare med lång erfarenhet och olika spetskompetenser, hjälper dig hitta rätt.

REKRYTERING AV TJÄNsTEMÄN.

När du väljer att ta hjälp av oss som rekryteringspartner väljer du om du vill att vi tar ansvar för hela processen eller del av den. Oavsett vilken väg du tar, använder vi oss av en rad olika rekryteringsverktyg, för att processen ska bli så smidig och snabb som möjligt och att resultatet ska bli bästa möjliga.

Rekrytera TJÄNSTEMÄN – FULLSTÄNDIG PROCESS.

När vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen ingår en rad olika steg.

NULÄGES- OCH BEHOVSANALYS

Utifrån er beskrivning av bolaget, era möjligheter och utmaningar gör vi en gemensam analys av nuläget och de behov som ska täckas genom nyrekryteringen.

KRAVSPECIFIKATION

Tillsammans med dig tar vi fram en kravspecifikation utifrån behovsanalysen. Kravspecifikationen ligger sedan som grund för hela rekryteringen.

ANNONSERING

Vi sätter en plan för annonsering, både gällande kanalval, formspråk och kommunikationsstrategi. Vår Marknadskommunikatör tar fram förslag på textannons samt ev. annonser för digital publicering eller print. Under annonseringstiden följer vi upp inflöde och kvalitet.

RESEARCH

Vår Researcher söker via våra digitala verktyg och nätverk upp potentiella kandidater med relevant kompetens, för att informera om och skapa intresse kring den aktuella tjänsten.

URVAL OCH TELEFONINTERVJUER

Rekryteringskonsulten inleder urvalsprocessen med genomgång av kandidaternas CV och personliga brev. Därefter följer kortare telefonintervjuer med utvalda kandidater.

PERSONLIGA INTERVJUER

Djupgående, personliga intervjuer utförs av rekryteringskonsulten med de kandidater som valts ut efter telefonintervjuerna.

KANDIDATINTERVJUER MED KUND

De kandidater som bedöms bäst motsvara kravprofilen efter den personliga intervjun presenteras för dig. Intervjuer med dessa hålls med fördel i era lokaler. Rekryteringskonsulten närvarar vid intervjun tillsammans med dig och kandidaten, och fungerar som moderator och ett stöd.

PERSONLIGHETSFORMULÄR OCH TESTER

För att bekräfta och säkerställa slutkandidatens/slutkandidaternas personlighet, styrkor och egenskaper genomför vi alltid personlighetsformulär, samt även tester (numeriskt, verbalt, induktivt) om så krävs.

VAL AV SLUTKANDIDAT OCH ÅTERKOPPLING

Som stöd för ditt val av slutkandidat kan rekryteringskonsulten ge sin rekommendation och motivering av föreslagen slutkandidat. Rekryteringskonsulten återkopplar till samtliga övriga sökanden/kandidater om att tjänsten har tillsatts.

REFERENSTAGNING

Referenstagning är en viktig del av kvalitetssäkringen och utgör det sista momentet i rekryteringsprocessen innan slutkandidaten erbjuds tjänsten. Rekryteringskonsulten strävar alltid efter att ta minst två referenser.

ERBJUDANDE OCH AVTALSSKRIVNING

Kunden erbjuder slutkandidaten tjänsten och stämmer möte kring villkor, förmåner och avtalsskrivning. Datum för tillträde meddelas till rekryteringskonsulten.

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING

Efter avslutat rekryteringsuppdrag hålls en utvärdering med feedback från båda parter – från dig som kund och vår rekryteringskonsult – för att utveckla samarbetet. Uppföljning med slutkandidaten och dig sker under garantitiden enligt offert.

REKRYTera TJÄNSTEMÄN – DELPROCESS.

Föredrar du att sköta en del i rekryteringsprocessen själv erbjuder vi ett enklare upplägg. Det som skiljer är att vi sköter de förberedande stegen och gör en överlämning till dig där du tar vid och driver processen i mål.

Rekryteringsverktyg.

Vi jobbar med en rad olika verktyg:

 • Publicering av annons på vår webb under ”Lediga jobb”
 • Publicering på Arbetsförmedlingens webb
 • Jobbinlägg på vår Facebook och LinkedIn
 • Möjlighet till målgruppsstyrd rekryteringskampanj via Jobtip
 • Möjlighet till annons på Linkedin Job Slots
 • Administration och hantering av ansökningar enligt GDPR
 • Förmedling av CV:n och personliga brev enligt GDPR

HYRA IN tjänstemän.

Att hyra in tjänstemän är en smidig lösning, antingen för att avhjälpa ett temporärt resursbehov eller för att säkra upp en rekrytering. Processen för att hitta rätt person för ett bemanningsuppdrag som tjänsteman ser lite annorlunda ut men är precis lika noggrann, allt för att få bästa möjliga resultat.

Förberedande steg

 • Kravprofilstagning
 • Sökoptimerad och säljande annons
 • Annonsering på vår webb under ”Lediga jobb”
 • Annonsering på AMS webb
 • Inlägg på Facebook och Linkedin
 • Administration och hantering av ansökningar

Urval 1.

 • Telefonintervjuer

Urval 2.

 • Personliga intervjuer
 • Referenstagning

Urval 3.

 • Kontinuerlig återkoppling av kandidater till dig
 • Du genomför intervjuer med kandidater
 • Du väljer en slutkandidat
 • Inhyrningen påbörjas
 • Löpande utvärdering och uppföljning under inhyrningsperioden

Vänd dig till oss för att diskutera rekrytering.

Kontakta mig! Jag vill diskutera REKRYTERING.

  bEHÖVER DU HJÄLP MED REKRYTERING?

  Behöver du hitta nya stjärnor? Mikael hittar en lösning till dina behov. Kontakta Mikael. Han hjälper dig till ett bra upplägg.
  Mikael Bengtsson
  0737 46 15 29