Stories we love.
TST SWEDEN.

SÄKERHETSTÄNK I GENERNA, ÄVEN VID REKRYTERINGAR.

Hos TST i Viared håller man säkerhet högst. Inte så konstigt när man utvecklar och säljer skyddskläder som används på oljeplattformar, vägarbeten, hamnar och i tung industri över hela världen. Och säkerhetstänket kan man säga går igen, även när man rekryterar.

-”Vi är duktiga på att göra skyddskläder, mindre bra på att rekrytera. Därför har vi i många år tagit hjälp av Speed som är specialister. Vi värdesätter verkligen det förtroende och den långsiktiga relation vi byggt upp med vår rekryteringskonsult”, säger Jörgen Lillieroth, vd, grundare och delägare av TST.

REKRYTERING AV tJÄNSTEMÄN INOM OLIKA KOMPETENSER.

Av företagets femton anställda är åtta rekryterade av Speed. Tjänstemän inom olika professioner och kompetenser. Fördelen efter många års samarbete är att Speed känner TST så väl att startsträckan är obefintlig.

-”Vi har byggt upp ett enormt förtroende oss emellan. Speed vet vad vi vill ha, vad vi behöver och vi har alltid fått ett bra urval av kandidater. Fel person med rätt kunskap funkar inte här hos oss, och där har de alltid prickat rätt.”

dRIVKRAFTEN ÄR ATT RÄDDA LIV.

TST är ett bolag med en skön filosofi. Man vill utvecklas men det är inget självändamål att växa och bli större. Snarare är drivkraften att fortsätta vara innovativa och utveckla produkterna, fortsätta att rädda liv. Det handlar mycket om att förädla produkternas funktion och komfort, att till exempel göra skyddskläderna än mer bekväma att jobba i, ännu säkrare eller mindre varma.

-”Vi jobbar ju med textila produkter och de som har det textila i fingrarna blir färre och färre. Här gäller det att vi klarar att fylla på med yngre, duktiga förmågor som vill stanna kvar i företaget. Här hjälper det förstås att vi ligger i Borås som har en stark textil tradition.”

LOKALA SAMARBETEN I CENTRUM.

Just det lokala är viktigt för TST, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Kläderna sys i huvudsak hos underleverantörer i Sjuhäradsbygden och i Lettland. Även råmaterial köps till stor del in lokalt från företag från bygden.Ingenting tillverkas på spekulation, varje plagg säljs och inget eldas upp. Något annat är otänkbart.

-”Vi gillar att jobba med företag som finns nära, som Speed. Samarbetet blir ofta enklare och genom att främja bygden jobbar vi hållbart.

”Vi ÄR DUKTIGA PÅ SKYDDSKLÄDER, MINDRE BRA PÅ ATT REKRYTERA.”

Jörgen Lillieroth, vd TST Sweden

Snabbfakta: TST SWEDEN.

LOGISTIK Transport management BEMANNING rekrytering utbildning

BRANSCH: SKYDDS- & SÄKERHETSTEXTIL
GRUNDADES: 1990
HUVUDKONTOR: VIARED, BORÅS
ÅTERFÖRSÄLJARE: +50 LÄNDER
OMSÄTTNING (2022): CA 80 MSEK
ANSTÄLLDA (2022): 15
SPEEDKUND SEDAN: 2017

Besök TST SWEDEN.

Besök TST Sweden och läs mer om hur företaget jobbar för att rädda liv med sina skyddskläder och annan textil.

Bemanning och rekrytering.

Har ditt företag behov av personallösningar för tillfälliga eller permanenta behov? Vi bemannar med både tjänstemän och yrkesarbetare och rekryterar till alla nivåer. Läs mer om hur du får hjälp att fylla resursbehoven.

Vill du prata bemanning eller rekrytering?

Kontakta Mikael som hittar en lösning till dina behov.
Mikael Bengtsson
0737 46 15 29