Logistikutbildningar.

Som ett av Sveriges största 3PL-företag, ligger förstås logistik i vårt DNA. Här hittar du utbildningar som har fokus logistik. Har du andra krav eller önskemål har vi möjlighet att skräddarsy varje utbildning, helt utifrån ditt företags behov. Vi tycker nämligen att företagsutbildning ska vara flexibel och mitt i prick.

LEAN – 5S | EFFEKTIVT LAGARBETE – ATT BYGGA STARKA TEAM

LEAN – 5S.


Kursen i LEAN / 5S är utformad för att introducera deltagarna till de grundläggande koncepten inom LEAN-filosofin och 5S-metoden för arbetsplatsorganisation. Genom att lära sig dessa principer kommer deltagarna att kunna öka effektiviteten, minska slöseri och förbättra arbetsmiljön.

Kursens mål.

Målet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för LEAN-principerna och hur de kan tillämpas genom 5S-metoden. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Förstå grunderna i LEAN-filosofin och dess mål att eliminera slöseri och öka produktiviteten.
 • Förstå de fem stegen i 5S-metoden: Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Självdisciplin.
 • Tillämpa 5S-principerna för att organisera arbetsplatsen, minska oreda och optimera arbetsflödet.
 • Identifiera och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter och ineffektiva processer.
 • Förstå vikten av kontinuerlig förbättring och hur det bidrar till ökad effektivitet.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen i LEAN / 5S är lämplig för alla medarbetare på olika nivåer inom organisationen, inklusive arbetsledare, operatörer, tekniker och andra som vill förstå och tillämpa principerna för att skapa en mer effektiv och organiserad arbetsplats.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen i LEAN / 5S är designad för att vara lättillgänglig och praktiskt inriktad. Den fokuserar på att förmedla grundläggande koncept och metoder som kan direkt tillämpas på arbetsplatsen för att förbättra arbetsprocesser och organisation. Utbildningen omfattar följande huvudpunkter:

 • Introduktion till LEAN: Översikt över LEAN-filosofins bakgrund, mål och principer för att minska slöseri.
 • 5S-metoden: Förklaring av varje steg i 5S-metoden och hur den bidrar till att skapa en ren, organiserad och effektiv arbetsplats.
 • Sortera (Seiri): Hur man identifierar och eliminerar oanvända föremål och skapar en mer organiserad arbetsplats.
 • Systematisera (Seiton): Organisering av arbetsutrymmet för att underlätta snabb och effektiv åtkomst till verktyg och material.
 • Städa (Seiso): Betydelsen av regelbunden rengöring och underhåll för att skapa en ren och säker arbetsplats.
 • Standardisera (Seiketsu): Införande av standardiserade rutiner och processer för att bibehålla organisation och effektivitet.
 • Självdisciplin (Shitsuke): Utveckling av en kultur av självdisciplin och kontinuerlig förbättring inom organisationen.
 • Praktiska övningar: Deltagarna kommer att delta i övningar där de tillämpar 5S-principerna på faktiska arbetsplatsutmaningar.

Upplägget kan företagsanpassas. Deltagarna kommer att lära sig grunderna i LEAN-filosofin och 5S-metoden, och hur de kan tillämpa dessa principer för att skapa en mer organiserad, effektiv och produktiv arbetsplats. Kursen främjar en kultur av kontinuerlig förbättring och bättre resursutnyttjande.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

Effektivt Lagarbete – ATT BYGGA STARKA TEAM.


Kursen i Effektivt Lagarbete & Teambyggande är utformad för att ge deltagarna kunskap och verktyg för att bygga och leda starka och samarbetande arbetslag. Genom att fokusera på kommunikation, samarbete och ledarskap kommer deltagarna att lära sig att skapa en positiv och produktiv teamdynamik.

Kursens mål.

Målet med kursen är att ge deltagarna förmågan att bygga, stärka och effektivt leda arbetslag. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Förstå vikten av lagarbete och hur det påverkar produktiviteten och arbetsmiljön.
 • Kommunicera effektivt och bygga positiva relationer inom teamet.
 • Fördela ansvar och roller för att optimera lagets prestation.
 • Hantera konflikter och utmaningar på ett konstruktivt sätt.
 • Använda ledarskapsverktyg för att inspirera och motivera teamet.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen i Effektivt Lagarbete & Teambyggande vänder sig till arbetsledare, chefer och alla som arbetar i en ledande roll eller inom ett team. Den är även lämplig för individer som vill förbättra sina färdigheter i att samarbeta och kommunicera inom ett team.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen i Effektivt Lagarbete & Teambyggande skräddarsys för att passa just ditt företag. Den betonar praktiska tillvägagångssätt för att förbättra arbetslagets samarbete och prestation. Utbildningen omfattar följande huvudpunkter:

 • Introduktion till lagarbete: Översikt över vikten av effektivt lagarbete och dess fördelar för organisationen.
 • Kommunikation och relationer: Utveckling av effektiva kommunikationsfärdigheter och skapande av positiva relationer inom teamet.
 • Roller och ansvar: Fördelning av roller och ansvar inom teamet för att dra nytta av varje medlems kompetens.
 • Konflikthantering: Strategier för att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt för att upprätthålla en harmonisk arbetsmiljö.
 • Motivation och ledarskap: Användning av ledarskapsverktyg för att inspirera och motivera teammedlemmarna.
 • Samarbete och gruppdynamik: Skapande av en positiv gruppdynamik genom samarbetsövningar och teamutmaningar.
 • Mål och framsteg: Upprättande av gemensamma mål och utvärdering av lagets framsteg.

Genom detta företagsanpassade upplägg kommer deltagarna att utveckla färdigheter som är avgörande för att bygga starka och samarbetande team. Kursen ger dem möjlighet att förbättra kommunikationen, optimera arbetsprocesserna och skapa en arbetsmiljö som främjar prestation och trivsel.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

Vill du diskutera logistikutbildningar, boka eller har frågor?

Har du några frågor eller funderingar kring upplägg av Logistikutbildningar för ditt företag, är du välkommen att kontakta Utbildningsansvarig Martin Bolin 0705 47 47 15 eller använda formuläret nedan.