Säkerhetsutbildningar för en trygg arbetsmiljö.

Här hittar du de säkerhetsutbildningar vi erbjuder, för att din personal ska kunna jobba tryggt och säkert. Har du andra krav eller önskemål har vi möjlighet att skräddarsy varje utbildning, helt utifrån ditt företags behov. Vi tycker nämligen att företagsutbildning ska vara flexibel och mitt i prick.

FALLSKYDD | FÖRSTA HJÄLPEN | HETA ARBETEN | MOBILA PLATTFORMAR & LIFT | SÄKRA LYFT | TRAVERS

Fallskydd säkerhetsutbildning.


Personal som arbetar på hög höjd måste genomgå utbildning i fallskydd enligt Arbetsmiljölagen. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att se till att dina medarbetare har den utbildning och den kunskap som krävs. Allt för att arbetet ska kunna bedrivas tryggt och säkert.

Kursens mål.

Efter genomförd utbildning har medarbetaren kännedom om vilka krav som finns på arbete på hög höjd och veta hur man ska bete sig för att undvika incidenter och olyckor.

Vem passar utbildningen för?

Kursen passar personal som arbetar på hög höjd och använder personlig fallskyddsutrustning.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en halvdagskurs och genomförs av certifierad och godkänd utbildare / instruktör. Kursen varvar teori och praktik. Utbildningen kan företagsanpassas.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

Första hjälpen.


Som arbetsgivare är ditt ansvar att se till att arbetsmiljön är trygg och säker. En viktig del i detta är att ha en plan och de färdigheter som krävs vid en olycka eller akut sjukdom. En hjärtstartare och HLR-utbildade medarbetare kan vara skillnaden mellan liv och död.

Kursens mål.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna hjälpa någon som blivit plötslig sjuk eller skadad.

Vem passar utbildningen för?

Kursen passar all personal på företaget. Ju fler som är utbildade desto säkrare.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en halvdagskurs som varvar teori och praktik. Kursen genomförs av godkänd utbildare / instruktör. Utbildningen kan företagsanpassas.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

heta arbeten säkerhetsutbildning.


Försäkringsbolagen kräver att medarbetare som ska utföra heta arbeten ska ha genomgått en utbildning i Heta arbeten. Kursen är en standardutbildning som kan anpassas utifrån era förutsättningar och krav.

Kursens mål.

Utbildningen ger personal behörighet att utföra brandfarliga arbeten på arbetsplatser.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen passar medarbetare som arbetar med svetsning, lödning, skärning, torkning, uppvärmning, arbete med rondell eller andra uppgifter som kan orsaka värme eller gnistbildning.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en heldagskurs som varvar teori med praktik. Kursen hålls av certifierad och godkänd utbildare / instruktör. Utbildningen är utformad enligt Brandskyddsföreningen i Sverige och följer de föreskrifter som finns för Heta arbeten.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

MOBILA PLATTFORMAR & LIFT.


Mobila arbetsplattformar och lift behöver kunna hanteras och framföras på ett säkert sätt, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Deltagarna kommer att få kunskap i de krav som gäller enligt SS-ISO 18878:2004, 18893:2004 samt Svenska liftläroplanen LLP.

Kursens mål.

Efter genomförd utbildning har medarbetarna praktisk och teoretisk kunskap för att kunna utföra sitt arbete effektivt och framför allt på ett säkert sätt som minimerar risken för skador på människor och utrustning.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen passar medarbetare som i sitt arbete ska arbeta med exempelvis saxlift eller bomlift.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en heldagskurs och genomförs av godkänd utbildare / instruktör. Utbildningen kan företagsanpassas.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag där mobila arbetsplattformar finns.

Säkra lyft säkerhetsutbildning.


Av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6 framgår att personal som medverkar i arbete med lyft med kran eller travers ska vara utbildade, för att arbetet ska kunna utföras säkert och olyckor undvikas. Det är du som arbetsgivare som är ansvarig för att din personal har rätt kompetens.

Kursens mål.

Efter genomförd utbildning har medarbetarna kunskap om hur man på ett säkert sätt lastkopplar vid lyft.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen passar medarbetare som kopplar last till kran eller travers.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en halvdagskurs och genomförs av godkänd utbildare / instruktör. Utbildningen kan företagsanpassas.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

Travers säkerhetsutbildning.


Av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6 framgår att en utbildning i travers är ett krav för personal som använder kran eller travers i sitt arbete.

Kursens mål.

Efter genomförd utbildning har medarbetarna dokumenterad praktisk och teoretisk kunskap i säker användning av travers och utrustning samt kunskap om vilka krav som gäller enligt SS-ISO 9926-1.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen passar medarbetare som i sitt arbete lyfter med hjälp av kran eller travers.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en heldagskurs och genomförs av godkänd utbildare / instruktör. Utbildningen kan företagsanpassas.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag i lokal där travers finns.

.

Vill du diskutera upplägg, boka eller har frågor?

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Utbildningsansvarig Martin Bolin 0705 47 47 15 eller använda formuläret nedan.