Truckförarutbildningar för olika nivåer och behov.

Här hittar du de truckförarutbildningar och utbildningar för mobila arbetsplattformar och lift vi erbjuder. Allt för att din personal ska kunna jobba effektivt och säkert. Vi har en rad standardutbildningar, som alla kan anpassas och skräddarsys utifrån ditt företags behov och krav. Vi tycker nämligen resultatet blir bäst när företagsutbildning görs flexibelt och blir mitt i prick.

TRUCKFÖRARUTBILDNINGAR | TRUCKFÖRARE ANSVARSUTBILDNING | MOBILA ARBETSPLATTFORMAR & LIFT

TRUCKFÖRARUTBILDNINGAR.


Att köra truck är en hel vetenskap. Därför har vi en rad olika truckförarutbildningar, för att passa olika nivåer och behov. Truckförarutbildning är obligatoriskt för personal som använder truck i arbetet.

Kursernas mål.

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper och färdigheter att framföra en truck på ett säkert sätt. Syftet med utbildningarna är att deltagarna ska få god kännedom om teoretiska krav (TLP 10) och praktiskt handhavande av truck. Efter genomförd utbildning har medarbetare med godkänt resultat truckkort utfärdat för de trucktyper personen kört upp med.

Vem passar utbildningarna för?

All personal på företaget som kör olika typer av truckar.

Vilka förkunskaper krävs?

Beroende på nivå av truckutbildning krävs olika förkunskaper.

Var hålls kurserna?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag. Utbildningarna kan företagsanpassas.

Hur är utbildningarna upplagda?

Utbildningarna lär ut de grundläggande kunskaperna och färdigheterna för att hantera en truck i olika situationer och under olika förhållanden. Allt görs med fokus på säkerhet för att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Självklart följer våra utbildningar riktlinjerna i TLP-10. Utbildningarna genomförs av godkända utbildare / instruktörer.


A-UTBILDNING TRUCK A & D.

En tvådagars truckförarutbildning som inriktar sig till personal som behöver förflytta gods med hjälp av truckar inom kategori A och D. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få god kännedom om teoretiska krav (TLP 10) och praktiskt handhavande av trucken. Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper och färdigheter att framföra en truck på ett säkert sätt. De som uppnår godkänt resultat får ett utbildningsintyg och ett truckkort utfärdat för de trucktyper som personen kört upp på.

B-UTBILDNING TRUCK B.

En tre- till femdagars truckförarutbildning som riktar sig till personer som behöver kunna framföra truckar inom kategori A och B. Syftet och målet med truckutbildningen är att deltagarna ska få god kunskap i de krav som finns uppsatta (TPL 10) samt praktiskt handhavande av truckar inom kategori A och B. De som uppnår godkänt resultat får ett utbildningsintyg och ett truckkort utfärdat för de trucktyper som personen kört upp på.

A+B-UTBILDNING TRUCK A, B & D.

En tre- till femdagars truckutbildning som riktar sig till personal som behöver kompetens i att köra truckar inom kategori A, B och D. I den här kursen får deltagarna även praktisk kunskap att använda skjutstativ, plocktruck och motviktare. De som uppnår godkänt resultat får ett utbildningsintyg och ett truckkort utfärdat för de trucktyper som personen kört upp på.

C-utbildning truck c

En företagsanpassad truckutbildning som anpassas utifrån deltagarnas förkunskaper.

D2-utbildning truck D2

En företagsanpassad truckutbildning som anpassas utifrån deltagarnas förkunskaper.

REPETITIONSUTBILDNING TRUCK.

Målet och syftet med repetitionsutbildningen i truck är att se till att personer som kör truck bibehåller en säker och effektiv truckhantering, oberoende vilken typ av truckkort medarbetaren innehar. En repetitionsutbildning bör göras efter cirka tre till fem år för att säkerställa att truckföraren följer de lagar och regler som gäller enligt TLP 10. När deltagarna genomgått godkänd repetitionsutbildning erhålls ett nytt körkort på de trucktyper som deltagaren kört upp på sedan tidigare. Utbildningen är teoretisk Utbildningen omfattar en halvdag.

Truck validering.

För personal med godkänt truckkort och har behov av ytterligare behörighet, till exempel för skjutstativtruck eller höglyftande plocktryck. Utbildningen läggs upp utifrån individuellt behov.

TRUCK ANSVARSUTBILDNING.


För att ett företag som handhar truckar ska ha rätt att utfärda körtillstånd och truckkort till personal, är det en fördel att utbildningen Truck Ansvar är genomförd. Den är utformad för att arbetsledare och chefer som har ansvar för truckkörande personal ska vet vilket ansvar man har och hur man förvaltar detta.  

Kursernas mål.

Syftet och målet med utbildningen är att deltagarna ska få förståelse för vilka truckregler som gäller, vikten av trucktillstånd och daglig tillsyn av truckarna. Dessutom ges en insikt i vilka krav som ställs på de som leder och övervakar arbetet med truckar. Allt för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Vem passar utbildningarna för?

Utbildningen passar arbetsledare, truckansvariga, huvudskyddsombud eller medarbetare i chefsposition med ansvar för truckförare i sin verksamhet.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur är utbildningarna upplagda?

Utbildningen är en halvdagskurs och genomförs av godkänd utbildare / instruktör. Utbildningen kan företagsanpassas.

Var hålls kurserna?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag.

MOBILA ARBETSPLATTFORMAR & LIFT.


Mobila arbetsplattformar och lift behöver kunna hanteras och framföras på ett säkert sätt, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Deltagarna kommer att få kunskap i de krav som gäller enligt SS-ISO 18878:2004, 18893:2004 samt Svenska liftläroplanen LLP.

Kursens mål.

Efter genomförd utbildning har medarbetarna praktisk och teoretisk kunskap för att kunna utföra sitt arbete effektivt och framför allt på ett säkert sätt som minimerar risken för skador på människor och utrustning.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen passar medarbetare som i sitt arbete ska arbeta med exempelvis saxlift eller bomlift.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper inom krävs.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en heldagskurs och genomförs av godkänd utbildare / instruktör. Utbildningen kan företagsanpassas.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls antingen i Speeds lokaler eller på ditt företag där mobila arbetsplattformar finns.

Vill du diskutera TRUCKUTBILDNINGAR, boka eller har frågor?

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Utbildningsansvarig Martin Bolin 0705 47 47 15 eller använda formuläret nedan.