Elektronikproduktion

Produktion

Spetskompetens inom elektronikproduktion

Kvalitet, närhet och flexibilitet är tre viktiga parametrar när fler och fler företag väljer tillverkning i Sverige. Vi står för alla tre parametrarna i arbetet med våra kunder. Det är utifrån deras behov och processer vi bidrar med vår spetskompetens på elektronikproduktion.  

En fjärde betydelsefull parameter är att vi bygger våra samarbeten på transparens i kalkyler och prissättning. Självklart för att partnerskap bygger på öppenhet och förtroende. Men minst lika viktigt är att beräkningar tillsammans med kund säkerställer att vi får rätt komponent till rätt pris från underleverantörer samt att vi har total samsyn om produktionen med vår kund.

Öppenhet genomsyrar även det dagliga samarbetet där tekniker pratar med tekniker, operatörer med operatörer. Det minimerar riskerna för misstag oavsett om det handlar om att ta en ritning till färdiga avsynade produkter, snabbt få fram en enstaka prototyp eller producera stora serier av kretskort. Då vi utbildar våra medarbetare inom bland annat lödning (IPC 1-3) erbjuder vi även utbildningen externt. Vidare har vi utvecklat Production Academy, vilket är en utbildning på två veckor som ger introduktion till arbete inom elektronikproduktion. 

Balansera svängningar på marknaden

Grunden i vårt erbjudande är flexibilitet. Vi kan arbeta enligt kunds eller egen process, vi kan ta hand om endast produktionen men även ansvara för inköp. Genom Speeds bemanning får vi snabbt in och utbildar personal. Vid stilleståndproblem hos kund gör vi allt för att använda våra medarbetare i annan produktion eller som bemanning. Allt för att säkerställa vår egen och därmed våra kunders kompetens. Långsiktighet, flexibilitet och leveransprecision i allt vi gör.

Certifieringar

Speed Production AB är certifierade och har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 avseende kontraktstillverkning med huvudsaklig inriktning mot elektronik och kablageproduktion samt mekanisk montering. Självklart är även vår personal certifierade enligt IPC-A-610 klass 1-3 och IPC-7711/7721.