Elektronikproduktion

Produktion

Våra tjänster

Prototyp och serietillverkning

Både vid prototyp- och serietillverkning är vi gärna med i ett tidigt stadie där vi tillsammans med kund ser över design och möjligheterna att producera produkten. Vi kan tillverka både för hand och i våra automatiserade processer – allt beroende på behov och uppdragets art. Den vanligaste processen vid serietillverkning är att vi tillverkar 4–8 enheter i en prototypfas, sedan görs en förseriefas och slutligen färdig serie – allt för en så optimal tillverkning och så hög initial kvalitet som möjligt.   

Inköp och materialhantering

Vi anpassar oss helt efter kundens behov och önskemål oavsett om det gäller material till små eller stora serier. Antingen sköter vi hela processen från sourcing av materialleverantör till avtal och upphandling. Men det går lika bra att kund själv sköter sourcing, förhandling kring pris och avtal. 

Produktionsteknik/industrialiseringshjälp

Genom vår erfarenhet och kunskap bedömer vi ofta tillsammans med kunden produktens design och hur konstruktionen ska göras så bra som möjlig för produktion. Kan design eller konstruktion eventuellt göras om för att höja kvaliteten samt kostnadseffektivisera tillverkning och montering? Finns det kanske andra parametrar att ta hänsyn till?

Elektronikproduktion

Vi erbjuder samma kunskap och precision oavsett om det handlar om lödning för hand, prototyplina med enstyckskort eller ytmontering i höga volymer i våra Siemens höghastighetslinor.

Kabelproduktion

Vår kabelproduktion gör den kabel kunden önskar – kapning, montering, byte av kontakter eller produktion av kablage. 

Mekanikmontering

Variationen i vår mekanikmontering är stor – allt från montering av mekanik i mekanik, till mekanik i elektronik och kablage. Vår erfarenhet av finmekanik är mycket stor.

Felsökning och reparation

Då vi självklart lämnar garantier på allt vi tillverkar tar vi även hand om externreparenter om något mot förmodan skulle fallera efter leverans. Vi erbjuder även reparationer och felsökning på externt tillverkad elektronik genom felsökning, analys, reparation och slutlig test.