Speed bygger Nordens största solcellstak.

Publicerat: 10 februari 2020

Nordens största takbaserade solcellsanläggning – både sett till yta och kapacitet – kommer att byggas på Speeds nya huvudkontor och lager i Viared, utanför Borås. Solcellernas yta omfattar 60 000 m² och beräknas producera 4 gigawattimmar (GWh) grön el per år, motsvarande årsförbrukningen för ca 400 standardvillor. Satsningen ger Speed ett attraktivt grönt logistikerbjudande och gör lagret CO2-positivt.

”Vi kan nu erbjuda befintliga och nya kunder en attraktiv grön logistiklösning, något som efterfrågas i allt större utsträckning. Våra kunder i detta lager kommer erhålla en CO2-neutral lösning. I takt med att vi automatiserarar våra lager ökar också energibehovet, vilket vi nu kan tillgodose med egenproducerad solel.”, säger Mats Johnson, VD på Speed.

Solcellsanläggningen beräknas producera 33 % mer el än vad fastigheten i dagsläget förbrukar. Speed kommer att använda en del av elektriciteten i den dagliga verksamheten, men överskottet kommer att vara tillgänglig för andra användare genom elnätet.

Det nya lagret och huvudkontoret färdigställs löpande och hela byggnaden om 83 000 m2 beräknas vara i drift i maj 2020. Byggnaden, som ägs av Logicenters, är en av Nordens största logistikfastigheter och är strategiskt belägen längs med riksväg 40, cirka 6 mil från Göteborg.

Speed är en nationell leverantör av logistiktjänster samt tjänster inom bemanning, rekrytering och utbildning, med en stark position på en underliggande attraktiv marknad. Antalet anställda uppgår till cirka 1 050 och försäljningen för 2019 uppgick till 707 MSEK. År 2015 blev Ratos majoritetsägare i Speed.

”Att vi genomför denna satsning känns spännande och helt rätt, både ur ett affärsmässigt perspektiv för Speed och ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv. Ratos är övertygade om att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande och vi har dessa frågor högt på agendan i vårt ägarutövande.”, säger Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef för Construction & Services på Ratos samt Styrelseordförande i Speed.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Mats Johnson, VD, Speed, 073-367 75 45
Jesper Andersson, Affärsutvecklare, Speed, 070-816 68 37