Speed förvärvar Dream Logistics 4PL verksamhet.

Publicerat: 17 december 2021

Speed har skrivit avtal med Dream Logistics om att förvärva deras 80% av aktierna i dotterbolaget som erbjuder tjänster inom transport management (4PL). Bolaget har sin bas i Mölndal, där ett antal rutinerade medarbetare med Fredrik Krysén i spetsen, sedan slutet av 2018 har byggt ett 4PL bolag som 2022 förväntas omsätta drygt 100 Mkr. Resterande 20% av aktierna kommer fortsatt att ägas av VD Fredrik Krysén.

– Fredrik och hans teams kompetens inom logistikkonsulting, transportupphandling och implementering av service- och kostnadseffektiva transportlösningar, kompletterar Speeds tjänsteutbud perfekt. Nu kan vi möta våra kunder med ett ännu större helhetstänk kring hållbara, effektiva och kompletta logistiklösningar, säger Mats Johnson, CEO på Speed.

– Med Speed och deras kundbas inom industri- och detaljhandelssegmenten i ryggen, får vi fantastiska möjligheter till fortsatt snabb tillväxt. Utöver det kan vi erbjuda våra kunder att växa med Speeds tjänster inom lager och bemanning, vilket skapar ytterligare värde för kunderna, säger VD Fredrik Krysén.

Speed är en företagsgrupp, med bas i Borås, som erbjuder innovativa, flexibla och hållbara lösningar på komplexa logistik- och personalutmaningar. Bolaget är en av Nordens ledande tredjepartslogistiker (3PL-aktörer) med effektiva automationslösningar och närmare 200 000 m2 lageryta i Borås, Göteborg och Stockholm. För rullande 12 månader per 30 september omsatte Speed 945 MSEK med en EBITA-marginal om 11%.


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Mats Johnson, VD Speed, 073-367 75 45
Jesper Andersson, Affärsutvecklingschef Speed, 070-816 68 37