Speed Group utsatta för IT-angrepp.

Publicerat: 26 september 2022

Under onsdagen den 21 september utsattes Speed för ett IT-angrepp. Det innebar att interna system stängdes ner. Erfarna tekniker har sedan dess arbetat med att lösa situationen och under helgen har system successivt kommit i gång. Detta arbete fortsätter för att så snart som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.

– Vi tar situationen på största allvar och vårt fokus just nu ligger på att lösa problemet. De framsteg vi gjort under helgen gör att vi ser positivt på utvecklingen. Delar av verksamheten är i gång och medarbetare fortsätter med sina arbetsuppgifter. Vi har också en tät och löpande dialog med våra kunder, säger Camilla Parneving, kommunikations- och marknadschef på Speed Group.