Speed minskar sitt klimattryck snabbare än plan.

Publicerat: 31 januari 2022

Under 2021 minskade Speed sin klimatpåverkan med hela 40% jämfört med året innan och bolaget ligger före plan när det gäller att nå ett klimatneutralt företagande. Hållbarhet är en av de viktigaste utmaningarna i vårt samhälle idag och en fråga som har högsta prioritet hos Speed. Med målet att vara helt CO2 neutrala senast 2025 finns en tuff handlingsplan utarbetad.

     – I en tid av alarmerande rapporter om att miljöarbetet går för långsamt och utsläppen inte minskar i den takt som krävs är vi extra stolta över att ha överträffat vårt årsmål mot ett klimatneutralt företagande, säger Mats Johnson, VD på Speed.

En bidragande orsak till sänkta utsläpp är att Speed avvecklat energiineffektiva fastigheter och optimerat lagerytor i resterande. Även utsläpp från diesel och bensin har minskat då företagets bilflotta går över till att bli eldriven. Under 2021 installerades även Nordens största solcellsanläggning på taket på en av Speeds anläggningar i Borås, en investering som ännu inte gett full effekt då den togs i bruk i oktober.

     – Miljöfrågan är den mest centrala frågan för hela vår existens och här har vi inom näringslivet ett mycket stort ansvar att se till att bedriva våra verksamheter på ett hållbart sätt. Våra fina siffror för 2021 till trots kommer vi på inget sätt luta oss tillbaka och vara nöjda. Även om vi inte kan förvänta oss samma resultat i år ska vi jobba vidare med oförminskad kraft, för att dra vårt strå till stacken, avslutar Mats Johnson.

Om Speed Group
Speed erbjuder hållbara, flexibla och innovativa lösningar för komplexa logistik- och personalutmaningar. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och målsättningen är att vara CO2-neutral senast 2025. Speed har huvudkontor i Borås och logistikcenter i Borås, Göteborg och Stockholm med en total yta på över 200 000 m2. Företaget omsätter drygt 1 MDSEK och sysselsätter ca 1 600 personer.

Presskontakt:
Camilla Parneving
Kommunikations- och Marknadschef Speed Group
033-7227580, camilla.parneving@speedgroup.se