Speed säkrar Willhems bygglogistik.

Publicerat: 05 januari 2023

Speed tecknar avtal med Willhem avseende bygglogistiktjänster. För Willhem, som är ett av Sveriges största privata bostadsbolag inom hyresfastigheter, innebär avtalet att Speed säkrar deras tillgång av strategiskt byggmaterial och skapar förutsättningar för en förbättrad planering och kontroll av verksamheten.

Med över 28.000 lägenheter i beståndet och en strategi där Willhemlyftet, där lägenheter vid behov totalrenoveras innan de byter hyresgäst, spelar en central roll är en optimerad bygglogistik en viktig framgångsfaktor. Därför väljer nu Willhem med det nystartade dotterbolaget Willhem Logistics att teckna ett avtal med Speed om logistiktjänster. Sedan tidigare använder sig Willhem av Speeds rekryterings- och bemanningstjänster.

”Vi implementerar ett helt nytt sätt att jobba där vi köper in större volymer och lagerhåller byggmaterial själva för att öka våra möjligheter att agera på en annars tämligen osäker marknad och också säkra upp våra kostnader för strategiskt material”, säger Magnus Åkerskog, chef för Fastighetsavdelningen hos Willhem och ansvarig för Willhem Logistics. ”Vi uppskattar att Speed har visat en vilja att vara med och hitta nya logistiklösningar med och för oss, vilket öppnat möjligheter till affärsutveckling parallellt med kärnverksamheten. Det känns väldigt positivt och bådar gott för vårt samarbete framöver.”

I första skedet fokuseras samarbetet på logistik av byggmaterial, men på sikt kan det utökas med ytterligare produkter och tjänster. Samarbetet påbörjas under första kvartalet 2023 och initialt från en av Speeds lageranläggningar i Borås, för att inom kort även inkludera den i Stockholm.

”Det är oerhört roligt att kunna hälsa Willhem välkommen som kund till oss”, säger Johan Appelkvist Affärsutvecklingschef hos Speed. ”Byggsektorn är en spännande bransch där vi har som målsättning att växa och vi ser fram emot att tillsammans med Willhem hitta nya lösningar och utveckla vår gemensamma affär.”

För ytterligare information:

Johan Appelkvist, Affärsutvecklingschef Logistics Speed 0704 13 28 00
Camilla Parneving, Kommunikations- & Marknadschef Speed 0709 69 25 00

Jesper Andersson vd Speed och Mikael Granath vd Willhem.