Speed stärker bemannings- och rekryteringserbjudandet med interimslösningar för ledande positioner.

Publicerat: 23 mars 2022

I syfte att möta en ökad efterfrågan från kunder avseende interimschefer, ingår bemannings- och rekryteringsföretaget Speed ett samarbete med konsultbolaget Sevenco. I och med samarbetet breddar Speed sitt tjänsteutbud till marknaden och kan erbjuda inhyrda chefer på ledande positioner.

Speed är ett av Sveriges största bolag när det kommer till bemanning och rekrytering, och förfrågningar från kunder om inhyrda kompetenser på ledningsgruppsnivå kommer allt oftare. Bolaget ingår nu ett samarbete med konsultbolaget Sevenco där man får tillgång till deras nätverk av seniora kompetenser, och breddar på så sätt sitt serviceutbud.

”Att vi kan erbjuda ytterligare en lösning på våra kunders personalutmaningar är väldigt positivt! Inhyrning av personer på ledande positioner är efterfrågat av våra kunder. Sevenco är väletablerade på marknaden för interimslösningar i Sverige och har en nationellt etablerad uppsättning av seniora konsulter med en bredd som kommer vara till nytta för våra kunder”, säger Ann Nilsson, Affärsområdeschef för bemannings- och rekryteringstjänster på Speed.

För Sevenco innebär samarbetet med Speed att man nu kan erbjuda sina kunder en bredare palett av tjänster och support med traditionella direkta rekryteringsuppdrag.

”Med Speed i ryggen får vi tillgång till en större kundbas samtidigt som vi kan slussa uppdrag som faller utanför vår affärsmodell vidare till en erfaren samarbetspartner”, säger Håkan Johansen, vd på Sevenco.

För ytterligare information:

Ann Nilsson, Affärsområdeschef Speed 0761 33 55 01 
Camilla Parneving, Kommunikations- & Marknadschef Speed 0709 69 25 00