Speed uppnår klimatneutralitet redan 2023.

Publicerat: 26 februari 2024

Speed, ett av Sveriges största logistik- och bemanningsföretag, har uppnått sitt mål att bli klimatneutralt i egen verksamhet redan år 2023, två år tidigare än målsättningen. Genom en kombination av storskaliga initiativ och små förändringar har företaget tagit stora steg mot att minska sitt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid.

För Speed har hållbarhet alltid varit prioriterat, och företagets målsättning har varit att bli klimatneutrala senast 2025. Den målsättningen når man redan 2023. Företaget har under många år aktivt arbetat för att minska sin miljöpåverkan. En central del i den strävan har varit installationen av Nordens största solcellsanläggning på taket på huvudkontoret i Borås. Med en imponerande maximal elproduktionskapacitet på 4GWh har anläggningen varit en nyckelfaktor i att uppnå klimatneutralitet. Men det är inte bara storskaliga projekt som har bidragit till att man når sitt mål. Genom att genomföra små förändringar i vardagen, som att vädertäta lastportar, byta ut tvål mot miljövänligare alternativ, gå över till digitala följesedlar, minska användningen av krympplast med flera, har Speed lyckats sänka sina CO2-utsläpp. Dessa små initiativ har tillsammans haft betydande effekt och visar företagets engagemang för hållbarhet i alla dess former.

     ”Vi är otroligt stolta över att ha nått vårt klimatneutralitetsmål två år tidigare än planerat. Det är en utmaning för ett logistikbolag som vårt, men vi har fokuserat stenhårt på att minska vår miljöpåverkan och driva positiv förändring. Vi fortsätter att sträva efter att vara ledande inom hållbarhet och ser fram emot att fortsätta att göra skillnad för vår planet och vårt samhälle, säger Jesper Andersson, vd för Speed.”

Trots att klimatneutralitetsmålet nu är uppnått, slutar inte Speeds resa mot en mer hållbar framtid här. Bolaget avser att installera ytterligare solcellsparker på sina övriga anläggningar, investera i batterilagringslösning och laddinfrastruktur för framtidens transporter för att nämna några. Genom fortsatta investeringar i hållbara initiativ och genomföra innovativa lösningar är företagets mål att fortsatt vara ledande inom hållbarhet och göra skillnad.

Kontakt

Jesper Andersson, vd Speed Group 0708 16 68 37
Camilla Parneving, Kommunikations- & Marknadschef Speed Group 0709 69 25 00