Speeds tak – en del av den gröna omställningen

Publicerat: 31 mars 2022

14 000 solpaneler på en yta av hela 60 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 9 fullstora fotbollsplaner. Solpaneler som producerar härligt grön el motsvarande 800 hushålls förbrukning. Klart att det är värt en film.

NREP och Solkompaniet är Speeds samarbetspartner i projektet, där Nordens största solcellsinstallation blev verklighet. Ett projekt som hjälper oss på vår väg att bli klimatneutrala.