Arkiv

SPEED GROUP

Nyheter

Published:

Hållbarhetsrapport 2019

Nu finns Speed Groups hållbarhetsrapport för 2019 tillgänglig att läsa. I rapporten beskriver vi vårt hållbarhetsarbete under året med fokus på våra fyra fokusområden Miljöanpassad verksamhet, Hållbar organisation, Affärsetik och starka värderingar samt Samhälle och social...