Vår ledning

Koncernledning & styrelse

Företagsledning

Mats Johnson

Titel: VD
E-post: mats.johnson@remove-this.speedgroup.remove-this.se
Telefon: +46(0)733 67 75 45
Mer information: LinkedIn

Staffan Kullberg

Titel: Tf. CFO
E-post:  staffan.kullberg@remove-this.speedgroup.remove-this.se
Telefon: +46(0)33 20 54 31
Mer information: LinkedIn

Björn Tallén

Titel: Affärsområdeschef Logistik Öst
E-post: bjorn.tallen@remove-this.speedgroup.remove-this.se
Telefon:  +46 (0)8 128 386 12
Mer information: LinkedIn

Ann Nilsson

Titel: Affärsområdeschef Staffing
E-post: ann.nilsson@remove-this.speedgroup.remove-this.se
Telefon: +46 (0)33 722 75 84
Mer information: LinkedIn

Lars-Gunnar Orrö

Titel: Chef process och IT
E-post: lars-gunnar.orro@remove-this.speedgroup.remove-this.se
Telefon: +46 (0)8 128 386 20
Mer information: LinkedIn

Styrelse

Christian Johansson Gebauer

Titel: Styrelseordförande

Jan Krepp

Titel: Ordinarie ledamot

Jarl Ternander

Titel: Ordinarie ledamot

Daniel Johansson

Titel: Suppleant