Vår ledning

Koncernledning & styrelse

Koncernledning

Mats Johnson

Titel: VD
E-post: mats.johnson@remove-this.speedgroup.remove-this.se
Telefon: +46(0)733 67 75 45
Mer information: LinkedIn

Staffan Kullberg

Titel: Tf. CFO
E-post:  staffan.kullberg@remove-this.speedgroup.remove-this.se
Telefon: +46(0)33 20 54 31
Mer information: LinkedIn

Björn Tallén

Titel: Affärsområdeschef Logistik Öst
E-post: bjorn.tallen@remove-this.speedgroup.remove-this.se
Telefon:  +46 (0)8 128 386 12
Mer information: LinkedIn

Carl-Fredrik Liljeström

Titel: Tf. Affärsområdeschef Logistik Väst
E-post: carl-fredrik.liljestrom@remove-this.speedgroup.remove-this.se    
Telefon: +46 (0)707 81 51 85
Mer information: LinkedIn

Ann Nilsson

Titel: Affärsområdeschef Staffing
E-post: ann.nilsson@remove-this.speedgroup.remove-this.se
Telefon: +46 (0)33 722 75 84
Mer information: LinkedIn

Jens Strandberg

Titel: CTO
E-post: jens.strandberg@speedgroup.se
Telefon: +46 (0)33 722 04 55
Mer information: LinkedIn

Styrelse

Christian Johansson Gebauer

Titel: Styrelseordförande

Peter Wallin

Titel: Ordinarie ledamot

Jan Krepp

Titel: Ordinarie ledamot

Jarl Ternander

Titel: Ordinarie ledamot

Daniel Johansson

Titel: Suppleant